Opinii

CCI va oferi în continuare suportul practic necesar pentru dezvoltarea întreprinderilor

Interviu acordat AIS Moldpres de către preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Valeriu Lazăr Întrebare: Camera de Comerț și Industrie constituie un pilon important pentru stimularea și dezvoltarea antreprenoriatului. Care sînt activitățile curente ce contribuie la susținerea întreprinzătorilor autohtoni? Răspuns: Misiunea CCI este, pe de o parte, de a oferi suport practic pentru dezvoltarea întreprinderilor, iar pe de alta, de a reprezenta operatorii economici în raport cu autoritățile publice. La nivel central, sistemul de comunicare funcționează, CCI participînd la ședințele Guvernului, Consiliului economic al Prim-ministrului și în colegiile unui șir de ministere. Totodată, comunicăm activ și cu agenții economici, inclusiv prin intermediul a trei comitete sectoriale pentru antreprenoriat în următoarele domenii: sfera serviciilor, agricultură și industrie. Aceste comitete, constituite de CCI în calitate de organisme consultative, asigură de asemenea un dialog constructiv între business și autoritățile publice. Dar activitatea noastră nu se limitează la nivel central. Astfel, în prezent stabilim relații de cooperare și cu noua administrație a Consiliilor Raionale. Deja am încheiat acorduri de colaborare cu președinții din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Rîșcani, Fălești și Glodeni, care vor fi urmate de altele. Semnînd aceste acorduri, ne-am propus să valorificăm eficient mandatul legal al CCI şi să consolidăm cadrul de dialog public-privat, să contribuim la dezvoltarea economică durabilă prin reprezentarea, promovarea și susținerea intereselor businessului în raport cu autoritățile publice, dar și să cooperăm în implementarea diferitelor proiecte economice, inclusiv în atragerea investițiilor străine în proiectele prioritare, dezvoltarea IMM–urilor, în parteneriat cu organizațiile naționale de profil, precum MIEPO și ODIMM. Aceste acorduri se înscriu în șirul de activități desfășurate de către CCI, care contribuie la dezvoltarea de politici publice și activități de advocacy cu scopul stabilirii unui dialog public-privat transparent și eficient, precum și asigurarea unui mediu de afaceri favorabil întreprinderilor din teritoriu, inclusiv prin intermediul Agendei Locale de Business. Inițiativa ALB lansată în cooperare cu IDIS Viitorul se materializează, într-un final, în beneficii concrete nu doar pentru locuitorii raionului respectiv, dar și la nivel național prin creșterea economică și dezvoltarea societății. Ca instrument practic, filialele CCI vor lucra în grupuri de lucru speciale cu operatorii economici pentru a identifica și sistematiza problemele cu care se confruntă aceștia, a propune soluții la nivelul administrației publice locale, dar și centrale. Î.: CCI organizează anual concursul „Marca Comercială a Anului”, iar din 2014 desfășoară și concursul „Premiul pentru realizări în domeniul calității”. Cu ce noutăți vin de această dată organizatorii concursurilor? R.: Concursurile „Marca Comercială a Anului” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității” se înscriu în șirul de evenimente cu genericul „Fabricat în Moldova”, care include expoziția propriu-zisă cu același nume, concursurile menționate și o Gală a businessului moldovenesc, la care sînt celebrați campionii eficienței în diverse domenii. Evenimentele respective au fost integrate într-un concept unic, avînd sloganul „Competitivitate - performanță și calitate". Noul concept al concursului „Marca Comercială a Anului” încurajează în special întreprinderile mici și mijlocii să dezvolte branduri proprii, iar cele mari, care au cîștigat în repetate rînduri trofeele concursului, să se înscrie la o categorie dedicată - „Marca consacrată” și să permită companiilor mici să concureze între ele. În ceea ce priveşte cel de-al doilea concurs, criteriile de evaluare a participanților au fost armonizate după Modelul de Excelenţă al Fondului European pentru Managementul Calităţii (EFQM), juriul examinînd atît politicile și procedurile de asigurare a calității, cît și gradul de satisfacție a consumatorilor. Totodată, doresc să subliniez că începînd cu anul curent agenții economici vor primi consultanță în vederea pregătirii materialelor necesare pentru depunerea dosarelor, iar fiecare instituție parteneră în organizarea concursurilor va avea cîte o persoană desemnată și pregătită să răspundă tuturor solicitărilor agenților economici. În context, invit antreprenorii să depună dosarele de participare pînă pe 30 octombrie curent, pentru a contribui împreună la creșterea competitivității întreprinderilor moldovenești atît pe piața internă, cît și pe cea externă. Î.: În acest an ați lansat Festivalul „Polobocul de Aur”, care va fi continuitatea evenimentului? R.: Vreau să amintesc, în primul rînd, că CCI desfășoară concursul pentru cel mai bun vin de casă „Polobocul de aur”, începînd cu anul 2002, iar din anul curent concursul a evoluat în Festival. Prin intermediul evenimentului ne-am propus să promovăm nu doar vinul de casă, tradițiile gastronomice și meșteșugurile populare, dar și atracțiile turistice din țară. În anul viitor vom descoperi o altă zonă pitorească, iar la 14 mai 2016 vom merge într-o locație similară primei ediții, pe care noi am numit-o simbolic Valea rîului Botna, situată în imediata apropiere a orașului Căușeni. Zona unde invităm vizitatorii dispune de un potențial vitivinicol foarte important, cu tradiții îndelungate de cultivare a viței-de-vie și de producere a vinului, reprezentînd un interes turistic major. Vinul de casă și tradițiile conexe reprezintă un potențial înalt pentru dezvoltarea turismului, iar gospodarii trebuie ajutați să valorifice tradițiile ospitaliere din punct de vedere economic. Mai mult, prin concursul și festivalul „Polobocul de aur”, CCI dorește să inspire gospodarii, care produc vin în condiții de casă, să-și înregistreze o afacere, să urmeze procedurile tehnologice și certificările necesare și să intre pe piața organizată a vinului și pe piața turistică. În context, mizăm pe parteneriatul pe care l-am stabilit cu agențiile și organizațiile de profil, în special, cu Asociația Micilor Producători de Vinuri. Î.: Ați menționat mai sus activitățile de stimulare a antreprenoriatului. Care sînt acțiunile pe care le desfășoară CCI în vederea formării profesionale a întreprinzătorilor? R.: Formarea profesională și dezvoltarea programelor noi de formare continuă, racordate la necesitățile de instruire a companiilor, se numără printre obiectivele importante ale CCI, iar prin intermediul mai multor proiecte încercăm să instruim și să diseminăm bunele practici antreprenoriale. Actualmente sînt deschise aplicările pentru programul moldo-german de sporire a calificării managerilor autohtoni, care oferă posibilitate antreprenorilor să cunoască piaţa germană, să stabilească legături de afaceri şi să inițieze parteneriate pe termen lung. Acesta este un bun instrument de promovare în domeniul comerţului exterior. Astfel, pînă pe 31 octombrie, conducătorii de întreprinderi au undă verde de a se înscrie la program, avînd posibilitatea de a merge într-un stagiu de patru săptămîni în Germania. În cadrul unui alt program similar pentru sporirea calificării managerilor autohtoni, Moldova – Austria, 15 antreprenori de la 19 companii autohtone efectuează în perioada 21 – 25 septembrie o vizită de afaceri la Viena, unde vor participa şi la un forum economic moldo-austriac. CCI organizează seminare de instruire pentru antreprenori și în cadrul proiectelor pe care le desfășoară în colaborare și cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare. De asemenea, instituţia noastră contribuie la dezvoltarea și promovarea sistemului de formare profesională și sistemului dual de pregătire prin facilitarea schimbului de experiență și preluarea practicilor europene, inclusiv prin elaborarea documentelor pentru desfășurarea procesului educațional în conformitate cu standardele internaționale. Sporirea cunoștințelor și competențelor angajaților, pregătirea managerilor în cadrul stagiilor internaționale, dar și identificarea soluțiilor concrete pentru dezvoltarea afacerii se înscriu în strategia generală a Camerei de Comerţ şi Industrie.

via | moldpres.md

1225 vizualizări

Data publicării:

23 Septembrie /2015 09:35

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

CCI | suport | dezvoltare | întreprinderi | Lazăr | Camera de Comerț și Industrie | Valeriu Lazăr | antreprenoriat | IMM

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon