Opinii

Experţii examinează Foaia de parcurs a reformelor

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu suportul USAID, au inițiat procesul de monitorizare a implementării foii de parcurs a reformelor prioritare a Guvernului și Parlamentului. Raportul intermediar de monitorizare include perioada din momentul semnării documentului pe 5 iulie 2017 până pe 22 noiembrie 2017. Conform autorilor, documentul a fost elaborat pentru a sincroniza eforturile ambelor instituții în vederea implementării unui șir de angajamente urgente prevăzute de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, dar și a dinamiza anumite reforme în vederea fortificării relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și alți parteneri de dezvoltare. În esență, Foaia de parcurs vine să consolideze încrederea partenerilor de dezvoltare și a cetățenilor țării în guvernare prin intermediul promovării unui șir de politici prioritare în două domenii de bază:dezvoltarea bunei guvernări şi a statului de drept, cu accent pe reforma administrației publice, justiția și combaterea corupţiei; și drepturile și libertățile fundamentale; și • dezvoltarea economică şi asigurarea unei economii de piaţă funcţionale, cu accent pe guvernanța sectorului financiar-bancar; climatul investițional și mediul de afaceri; agricultura și siguranța alimentelor; educația, cultura, știința; și programele sociale. Deși autoritățile au început în mod plenar implementarea Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare, procesul are loc cu multiple întârzieri și prezintă numeroase rezerve de conținut și procedură. Din cele 51 acțiuni stabilite în Foaia de parcurs, 26 au fost planificate pentru perioada iulie – noiembrie, din care doar 11 au fost realizate, celelalte fiind în proces de realizare. Din cele 11 acțiuni realizate, 4 au fost apreciate drept „realizate cu rezerve”, cauzele variind de la nerespectarea întocmai a procesului de transparență decizională până la aspecte de conținut care necesită îmbunătățiri substanțiale. Motivele principale ale încălcării termenelor-limită țin de stabilirea unor ținte calendaristice prea ambițioase, precum și reforma administrației publice care a afectat temporar ritmul reformelor în general și a implementării măsurilor stabilite în Foaia de parcurs în particular. Obiectivul cu cel mai înalt nivel de implementare, în proporție de 50%, ține de îmbunătățirea climatului investițional și a mediului de afaceri, urmat sectorul financiar-bancar pe de o parte, și educație, cultură, știință pe de altă parte, care sunt implementate în proporție de 25% fiecare.

via | expert-grup.org

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova | Guvernul Republicii Moldova | Expert-Grup

1118 vizualizări

Data publicării:

02 Decembrie /2017 09:02

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon