Opinii

Sergiu Cioclea: Inflația va scădea până la sfârșitul anului 2016

Banca Națională a Moldovei a revizuit în scădere prognoza inflației în acest an și prevede o diminuare până la sfârșitul anului 2016, după care va urma o stabilizare în jurul țintei. În medie, în anul curent, inflația va atinge nivelul de 7.0 la sută și de 4.8 la sută în anul viitor. Potrivit Guvernatorului BNM, rata inflației va reveni în intervalul de variație a țintei inflației în trimestrul III al anului 2016. Valoarea maximă va fi înregistrată în trimestrul II 2016, de 8.1 la sută, iar valoarea minimă - în trimestrul IV 2016, de 3.6 la sută. Datele se conțin în Raportul inflației, prezentat astăzi de către noul Guvernator al BNM, Sergiu Cioclea. Potrivit raportului, diminuarea contribuției inflației de bază se datorează micșorării cererii agregate și a caracterului restrictiv al politicii monetare pentru perioada de prognoză. Astfel, rata medie anuală a inflației de bază va atinge nivelul de 9.0 la sută în anul curent și de 6.3. la sută în anul viitor. Comparativ cu valorile înregistrate în cadrul raportului precedent, valorile medii anuale proiectate ale inflației de bază sunt inferioare cu 1.1 puncte procentuale pentru anul 2016 și superioare cu 0.4 puncte procentuale pentru anul 2017. Rata anuală a prețurilor la produsele alimentare va consemna cel mai înalt nivel în primul trimestru de prognoză, ulterior diminuîndu-se până în trimestrul I 2017. Această dinamică va fi condiționată de micșorarea prețurilor internaționale la produsele alimentare. Din a doua jumătate a anului 2017, rata anuală va înregistra o tendință ușor ascendentă până la finele orizontului de prognoză, ca rezultat al inversării trendului prețurilor internaționale. Contribuția inflației la combustibili pentru anul curent va fi negativă. Începând cu trimestrul I 2017, atât ritmul anual, cât și contribuția din partea inflației la combustibili vor înregistra valori pozitive. Ascendența ratei anuale va fi posibilă, în primul rând, ca rezultat al creșterii, deși moderate, dar permanente a prețurilor internaționale la petrol. Menționăm că în trimestrul I 2016, rata anuală a inflaţiei a constituit 11.0 la sută, fiind cu 2.4 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent. În luna martie 2016, inflația s-a diminuat până la valoarea de 9.4 la sută. Totuși, aceasta s-a plasat în continuare peste limita superioară a intervalului ţintei inflaţiei stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu.
via | www.realitatea.md

Instituții:

Banca Naţională a Moldovei

1054 vizualizări

Data publicării:

05 Mai /2016 13:03

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon