04
02 2014
1162

Activitatea SFS se bazează pe promovarea reformelor de eficientizare a administrării fiscale

Crearea şi menţinerea unui climat de încredere şi respect reciproc între contribuabili şi autoritatea fiscală naţională, respectiv între contribuabili şi funcţionarii fiscali ai SFS, este o componentă indispensabilă a procesului de modernizare a autorităţii fiscale naţionale. Reformarea şi modernizarea SFS se face în condiţiile legii, cu asigurarea unui climat bazat pe transparenţă, imparţialitate, pe profesionalism, spirit de echipă şi onestitate, toate aceste componente fiind inerente unui serviciu fiscal modern şi eficient. Ultima perioadă, activitatea Serviciului Fiscal de Stat a fost marcată de cazuri de deconspirare a unor scheme de evaziune fiscală în proporţii extrem de mari, sute de milioane de lei furaţi fiind întorşi cetăţenilor, sub formă de pensii, salarii şi alocaţii sociale de la Buget. Eficientizarea administrării fiscale şi randamentul înalt în combaterea fenomenului evazionist nu sunt pe plac, evident, structurilor şi grupărilor cu interese meschine. Deseori, colaboratorii fiscali sunt ameninţaţi sau ajung ţinta unor tentative de corupere. Despre asemenea cazuri, opinia publică este informată cu regularitate. Cu referinţă la acţiunile de întărire a disciplinei interne, este de menţionat că instruirea şi educarea colaboratorilor fiscali este o prioritate a conducerii SFS, eforturi susţinute fiind depuse pentru a pune în practică prevederile sloganului IFPS, „Colaboratorul fiscal – în serviciul contribuabilului!”. Pe lângă acţiunile interne, în acest scop au fost iniţiate proiecte de colaborare cu structuri externe abilitate, în comun cu CNA, spre exemplu, urmând să fie desfăşurat un ciclu de seminare cu genericul „Prevenirea şi combaterea fenomenului corupţional în cadrul Serviciului Fiscal de Stat”. Pe fundalul evenimentelor recente, este de menţionat interesul opiniei publice de a avea acces la informaţii veridice şi opinii echidistante. Este de remarcat, în acest context, că concluzia finală privind inculparea unui sau altui funcţionar ţine de competenţa exclusivă a instanţelor abilitate, toate comentariile şi opiniile grăbite asupra unor asemenea cazuri fiind de natură hazardată şi subiectivă. Mai mult decât atât, publicarea unor informaţii neverificate poate să aducă atingeri imaginii nu doar a unor persoane fizice, ci şi a unor instituţii aparte.

Serviciul de presă al IFPS

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.