Monitorul SFS

Colaboratorii fiscului verifică cum s-au conformat agenții economici din mun. Chișinău

Autoritatea fiscală națională pune accentele în activitatea sa pe conformarea fiscală voluntară a contribuabililor, în intenția de a acționa ca o autoritate de stat care oferă servicii contribuabililor, ci nu ca una de control, care doar constată ilegalități și aplică sancțiuni. Atașați acestui principiu, pe parcursul ultimului an de zile colaboratorii fiscali au întreprins numeroase acțiuni de conformare a agenților economici ce activează în Piața ”Calea Basarabiei”. Astfel, pe o perioadă de un an de zile au fost întreprinse vizite fiscale, în cadrul cărora reprezentanții acestui agent economic au fost solicitați, inclusiv în formă scrisă, sub semnătură, și la radiou, să se conformeze normelor legale în activitatea ce o desfășoară. Cu administratorul acestui agent economic au avut întrevederi repetate atât șeful IFS pe mun. Chișinău, cât și Șeful SFS, Ion Prisăcaru. Pornind de la faptul că au fost întreprinse toate acțiunile pentru a-l conforma benevol pe respectivul agent economic, la 17.05.2014 acţiunile Inspectoratului Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău au fost orientate spre verificarea contribuabililor ce comercializează mărfuri în piaţa “Calea Basarabiei” din mun. Chişinău, str. Calea Moşilor, nr.4. În cadrul inspecției fiscale accentele au fost puse pe verificarea rezultatelor eforturilor de conformare fiscală voluntară. Astfel, inspectorii fiscali au efectuat peste 30 de controale fiscale, prin metoda verificării operative la persoanele din incinta pieței, verificând diferite domenii de activitate. Urmare a acțiunilor întreprinse s-au constatat încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • 23 de cazuri de desfăşurare a activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, fiind întocmite 23 de procese-verbale cu privire la contravenţie conform prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional al RM.
  • 1 caz de neutilizare a maşinii de casă şi control existente la efectuarea decontărilor în numerar, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 5,0 mii lei şi sancţiuni contravenționale în sumă de 14,8 mii lei. În același context, este de menționat faptul că agenții economici vizați refuză categoric să se conformeze rigorilor legislației în vigoare, față de aceștia urmând să fie aplicate sancțiunile stipulate în legislație. De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat îi atenționează repetat pe cei care practică activități economice ilicite că autoritatea fiscală dispune de toate pârghiile necesare și de suportul celorlalte autorități abilitate ale statului pentru a combate activitatea celor care încalcă legea și nu-și onorează obligațiunile față de Bugetul Public Național.

via www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1970 vizualizări

Data publicării:

19 Mai /2014 16:42

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon