22
11 2013
1078

COMUNICAT DE PRESĂ: Rezultatele politicilor de conformare fiscală benevolă pentru 9 luni ale anului 2013 şi cazuri de evaziune fiscală de proporţii

Conducerea Serviciului Fiscal de Stat şi-a fixat priorităţile, la colectarea de venituri la Bugetul Public Naţional, pe promovarea unor politici de conformare fiscală benevolă a contribuabililor. Obiectivul Programului de conformare este de a promova un nivel ridicat de conformare voluntară, utilizând, în acest scop, o gamă largă de instrumente orientate, în primul rând, la informarea, instruirea şi deservirea corectă a contribuabililor. Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat ţine de micşorarea presiunii asupra contribuabililor oneşti, care execută la timp şi în volum deplin obligaţiile fiscale. În acelaşi timp, autoritatea fiscală naţională îi va identifica şi îi va sancţiona în continuare pe acei contribuabili, care se eschivează de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii. Analizând rezultatele programului de conformare pe perioada a 9 luni ale anului 2013, se constată, per ansamblu, pe republică, că sumele achitate la Bugetul Public Naţional constituie 898233,2 mii lei, sau cu 195702 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent. Aceste sume indică o majorare cu 28 la sută, respectiv:
  • industria prelucrătoare – majorare cu 20%;
  • construcții – majorare cu 35%;
  • comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare cu 30%;
  • transporturi şi comunicaţii – majorare cu 21%.
În pofida acestei dinamici pozitive, se atestă în continuare, spre regretul nostru comun, cazuri de evaziune fiscală, inclusiv în proporţii deosebit de mari. Pe marginea cazului „FoxMart”, vă informăm că, ţinând cont de complexitatea problemei şi sumele vehiculate, conducerea Serviciului Fiscal de Stat a apelat la suportul structurilor abilitate ale Inspectoratului General al Poliţiei. Vă amintim, stimaţi prieteni, că IFPS şi IGP au semnat, în august trecut, un acord de colaborare în domeniul asistenţei reciproce, combaterii infracţiunilor economice şi evaziunii fiscale. Cu referinţă la cazul „FoxMart”, vă informăm că, urmare a unor informaţii operative, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a instituit posturi fiscale mobile, la două din întreprinderile acestei reţele de magazine, pe 25 octombrie curent. Urmare a inventarierii, la această rețea de comercializare au fost depistate diferenţe considerabile între înscrierile în documentele contabile și stocurile de marfă, depozitate și expuse spre vânzare. Mai exact, la 2 din aceste întreprinderi, din stocul total de mărfuri, a fost înregistrată lipsă de marfă în sumă totală de 127 510 319 lei. Această încălcare ar însemna că respectiva companie a efectuat de această sumă livrări de mărfuri în alte scopuri, necunoscute, fapt ce ar indica un prejudiciu adus statului, doar de la neachitarea TVA, în sumă de 21 251 719 lei, sumă la care se adaugă și alte impozite care urmau să fie achitate după comercializarea legală a mărfii. Totodată este de menționat faptul că în cadrul inventarierii au fost antrenați 12 colaboratori ai SFS, care au operat concomitent la 6 subdiviziuni. Ca un element nou, vă mai informăm că directorul respectivei reţele de magazine mai lucrează, în acelaşi timp, şi în calitate de simplu muncitor al unui Centru de deservire al companiei, la care se repară tehnica de uz casnic. Pe finalul întrevederii, conducerea Serviciului Fiscal de Stat, personal Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, vin cu un apel repetat către contribuabilii onești să-şi desfășoare în continuare activitatea în limitele normelor legale. Suntem convinși de faptul că și structurile de forță, în a căror gestiune a trecut acest caz, își vor onora obligațiunile legale, pentru a nu permite prejudicierea Bugetului Public Naţional. De asemenea, facem apel către contribuabili să întreprindă acțiuni de conformare la cerințele legislației fiscale în vigoare, SFS dispunând de toate instrumentele legale pentru a contracara tentativele de evaziune fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.