Monitorul SFS

Conformarea benevolă a contribuabililor – o activitate prioritară a IFS pe municipiul Chișinău

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, în perioada 05 – 08 mai 2014, a desfăşurat trei seminare cu contribuabilii, dintre care un seminar destinat contribuabililor nou-înregistraţi, din raza teritoriului administrat, la temele: Drepturile şi obligaţiile contribuabililor; Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele; Conformarea benevolă a contribuabililor; Instruirea contribuabililor nou-înregistraţi; Regulamentul cu privire la stimularea morală a contribuabililor oneşti; Consecinţele achitării salariului în plic; Utilizarea serviciilor electronice în procesul de raportare fiscală; Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, cu modificările şi completările ulterioare; Monitoringul noutăţilor actelor legislative şi normative; Completări în baza generalizată a practicii fiscale; Buletin informativ al actelor legislative. De asemenea, au fost organizate şi desfăşurate șase seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme, inclusiv normele de conduită a funcţionarului public, prevăzute de Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 şi prevederilor Codului de conduită al fucţionarului fiscal, cu reiterarea necesităţii respectării sloganului „Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, Studierea recomandărilor metodice şi a scrisorilor parvenite din partea IFPS şi Ministerului Finanţelor. În aceeași perioadă au fost întreprinse un şir de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării operative, inclusiv la comercianţii din incinta centrelor comerciale şi la agenţii economici care prestează servicii în domeniul jocurilor de noroc. Astfel, au fost efectuate 34 de controale fiscale, încălcări fiind stabilite în cadrul a 25 de controale și, respectiv, vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 94,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 18,4 mii lei, precum urmează:
  • 7 controale la comercianţii din incinta centrelor comerciale, din care la 6 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 42,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 4,0 mii lei;
  • 6 controale la agenţii economici care prestează servicii în domeniul jocurilor de noroc, din care la 2 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 14,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 1,0 mii lei;
  • 21 de controale efectuate în baza petiţiilor parvenite pe adresa Serviciului Fiscal de Stat, din care la 19 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 38,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 13,4 mii lei;
La 30.04.2014 a fost adoptată decizia pe marginea controlului fiscal repetat, efectuat la „Termoenergomontaj” S.A. c/f 1002600005738, în rezultatul căruia s-au calculat, în total, 4 513 883 lei, inclusiv:
  • 279291 lei - impozit pe venit din activitatea de întreprinzător diminuat;
  • 80604 lei - TVA diminuată;
  • 42772 lei - majorări de întârziere;
  • 4111216 lei - amenzi pentru încălcările legislaţiei fiscale.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1933 vizualizări

Data publicării:

13 Mai /2014 09:47

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon