16
12 2014
1302

Conformarea fiscală voluntară – o prioritate a IFS pe mun. Chișinău

În perioada 08–12 decembrie 2014, Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău a desfăşurat trei seminare, inclusiv unul destinat contribuabililor nou-înregistraţi, din raza teritoriului administrat, la temele: Drepturile şi obligaţiunile contribuabilului; Familiarizarea contribuabililor nou-înregistraţi cu aspectele fiscale, juridice, precum şi aspecte din legislaţia muncii; Ghidul de asistenţă în lansarea afacerii; Consecinţele achitării „salariului în plic”; Regulamentul cu privire la stimularea morală a contribuabililor oneşti; Utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală; Monitorizarea noutăţilor actelor legislative şi normative; Calendarul fiscal; Completări în baza generalizată a practicii fiscale; Buletinul informativ; Aspecte ale conformării benevole; Particularităţile aplicării titlului IX al Codului Fiscal „Taxele rutiere”. De asemenea, au fost desfăşurate șapte seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme, precum Particularităţile aplicării taxelor rutiere; Particularităţile aplicării taxelor locale; Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor – Legea nr.149 din 29.06.2012; Procedura estimării obligaţiei fiscale prin metode şi surse indirecte; Codul contravenţional nr.218-XVI din 24.10.2008; Studierea modificărilor operate la Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010; Unele particularităţi ale Titlului VIII din Codul fiscal privind taxele pentru resursele naturale; Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Plus de aceasta, au fost convocate două şedinţe cu reprezentanţii entităţilor care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA și altele două şedinţe, de conformare benevolă, cu audierea agenţilor economici care activează în domeniul comerţului. În perioada de referință au fost efectuate 67 de vizite fiscale - la agenţii economici înregistraţi în calitate de contribuabil al TVA, la modificarea adresei juridice şi/sau fondatorilor, urmare a solicitării facturilor fiscale, urmare a verificării Registrului general electronic al facturilor fiscale sau analizei economico-financiare a activităţii acestora, în baza scrisorilor parvenite de la alte DAF-uri. A mai fost organizată și o şedinţă de audiere a restanțierilor, de comun cu CNAS, CNAM, Preturile din sector, cu participarea a 7 agenţi economici restanţieri, urmare a discuțiilor purtate un agent economic a achitat la buget suma de 27,5 mii lei. Pentru a combate eventualele nereguli, au fost efectuate controale fiscale prin metoda verificării operative, inclusiv la comercianţii ce desfăşoară comerţ stradal, în incinta pieţelor, centrelor comerciale, la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, servicii de transport (taxi), servicii de reparaţie, precum şi în baza petiţiilor parvenite pe adresa Serviciului Fiscal de Stat etc. Astfel, au fost efectuate 74 de controale fiscale, la care s-au stabilit 12 încălcări fiscale, cu aplicarea sancţiunilor, în sumă de 100,0 mii lei, şi 64 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 44,9 mii lei.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.