17
03 2015
741

Creșterea bazei de impozitare – o prioritate a IFS pe mun. Chișinău

În perioada 09 – 13 martie 2015, IFS pe mun. Chișinău a desfăşurat trei seminare, inclusiv unul destinat contribuabililor nou-înregistraţi din raza teritoriului administrat, la temele: Principiile de determinare a obligaţiilor fiscale, prezentarea dărilor de seamă, drepturile şi obligaţiunile contribuabilului; contravențiile administrative; Condiţiile înregistrării în calitate de plătitor al TVA ; Instruirea privind aspectele fiscale, juridice, precum şi aspecte din legislaţia muncii; Aspecte privind iniţierea activităţii de întreprinzător prezentate în Ghidul de asistenţă în lansarea afacerii; Modul declarării veniturilor întreprinzătorilor individuali în dependenţă de statutul lor de contribuabili al TVA; Calcularea şi declararea impozitului din activitate operaţională; Formularul IVAO; Contractarea şi utilizarea serviciilor electronice pentru diferite categorii de contribuabili; Monitorizarea noutăţilor actelor legislative şi normative; Calendarul fiscal al contribuabilului; Baza generalizată a practicii fiscale; Conţinutul ultimei ediţii a revistei Monitorul Fiscal; Buletinul informativ; Particularităţile aplicării Titlului VIII al Codului Fiscal „Resursele naturale”; Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (TRN15).

De asemenea, au fost desfăşurate zece seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme, precum SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”; SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”; SNC „Contracet de leasing”; Particularităţile aplicării impozitului pe venit în diverse situaţii; Modul de determinare a obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit de către agenţi economici şi cetăţeni; Regulamentul cu privire la controlul fiscal la faţa locului; Procedura de înregistrare şi anulare a contribuabililor plătitori de TVA; Calcularea TVA în legătură cu anularea statutului de plătitor al TVA; Prevederile Regulamentului cu privire la MCC; Sancțiunile fiscale şi administrative pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei; Legalizarea Registrelor MCC; Declararea veniturilor persoanelor fizice provenite din creşterea de capital, modul de întocmire a Declaraţiei CET08 şi modalitatea restituirii impozitului pentru persoanele fizice; Monitorizarea noutăţilor actelor legislative şi normative; Calendarul fiscal al contribuabilului; Baza generalizată a practicii fiscale; Conţinutul ultimei ediţii a revistei Monitorul Fiscal; Buletinul informativ; Indicaţiile metodologice instructive parvenite din partea IFPS.

Plus de aceasta, au mai fost desfăşurate două şedinţe cu reprezentanţii entităţilor economice care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA, și o şedinţă de conformare benevolă.

Totodată, în perioada de raportare au fost efectuate 47 de vizite fiscale, inclusiv la agenţii economici înregistraţi în calitate de contribuabil al TVA, urmare a solicitării facturilor fiscale, la modificarea adresei juridice şi/sau fondatorilor, urmare a verificării Registrului general electronic al facturilor fiscale, urmare a interpelărilor parvenite din partea altor IFS teritoriale; urmare a analizei economico-financiare a activităţii acestora.

Acțiunile de administrare eficientă a acumulării de venituri la buget au continuat prin organizarea unei şedinţe cu scopul audierii restanţierilor, de comun cu CNAS, CNAM, Preturile din sector, la care au participat doi agenţi economici restanţieri, în urma căreia aceștia au achitat la buget suma de 272,63 mii lei.

De asemenea, au fost efectuate controale, prin metoda verificării camerale, faptice şi operative, la comercianţii ce desfăşoară comerţ stradal, în incinta pieţelor, la comercianţii de flori, de citrice, la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, schimbului valutar, transportului auto de călători (taxi), precum şi în baza petiţiilor parvenite la adresa SFS etc. Astfel, au fost efectuate 129 de controale fiscale, la care s-au stabilit 40 de încălcări, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 313,0 mii lei, şi 100 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă 76,9 mii lei.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.