01
10 2015
1146

DAF Râșcani: diminuarea restanțelor la BPN – prioritate în activitate

Admiterea de către agenții economici a restanțelor față de bugetul public național constituie o încălcare a obligațiilor stabilite de către legislație, dar și un factor care afectează principiile concurenței loiale în mediul de afaceri, siguranța în societate, încrederea în ziua de mâine. Fenomenul restanțelor influențează negativ atât eficiența activității structurilor statale, cât și societatea în ansamblu. Respectiv, diminuarea sumelor restante față de BPN admise de către contribuabili constituie una din prioritățile în activitatea Serviciului Fiscal de Stat. În scopul eficientizării managementului restanțelor fiscale și diminuarea acestora față de BPN, în perioada lunii septembrie 2015, Direcția Administrare Fiscală Râșcani a continuat monitorizarea activității contribuabililor restanțieri și a organizat 5 ședințe de lucru cu participarea reprezentanților Preturii sectorului Râșcani, Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Râșcani și conducătorii a 19 agenți economici care au admis restanțe în valoare totală de 2874,5 mii lei. Ca urmare a discuțiilor purtate, au fost identificate acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea stingerii restanței. Drept rezultat, a fost redusă restanța la BPN cu 387 mii lei. În aceeași perioadă au fost aplicate pârghiile prevăzute de legislația în vigoare privind executarea silită a obligației fiscale:
  • au fost încasate restanțe în rezultatul suspendării operațiunilor la conturile bancare și înaintarea dispozițiilor incaso la 53 agenți economici în sumă de 964,2 mii lei;
  • din casieriile a 50 agenți economici restanțieri au fost ridicate mijloace bănești în sumă de 360,3 mii lei.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.