08
07 2015
2145

Evaluarea performanțelor colective a structurilor SFS – un nou test pentru eficientizarea activității

Stabilirea de obiective concrete, măsurabile în baza unor indici de performanță, ne permite să evaluăm cu maximă obiectivitate calitatea muncii efectuate, să identificăm problemele existente și să găsim modalități de a le depăși, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în debutul campaniei interne de evaluare a performanțelor colective a structurilor teritoriale ale autorității fiscale naționale. În primele doua vizite de lucru, Ion Prisăcaru a inspectat IFS Sângerei, Bălți, Fălești, Leova, Cantemir și Cahul, în cadrul ședințelor de evaluare fiind studiate minuțios rapoartele de activitate pentru primul semestru al anului 2015. În cadrul acestor şedinţe au fost discutaţi indicatorii de performanță ce țin de dinamica restanțelor, eficiența controalelor fiscale, contracararea activității firmelor fantomă, eficiența posturilor fiscale, încasările la BPN etc., precum și au fost discutate problemele cu care se confruntă IFS raionale în procesul de administrare fiscală. Este necesară, a declarat Şeful IFPS, extinderea bazei de impozitare, acţiunile de conformare fiscală benevolă fiind necesar să fie însoţite de acţiuni de sancţionare a contribuabililor care se eschivează grosolan de la onorarea obligaţiunilor faţă de Bugetul Public Naţional. Este necesar de procedat la executarea silită a restanţelor acestor contribuabili şi, pentru a stinge datoriile la Buget, să fie vândute bunurile sechestrate. De asemenea, Ion Prisăcaru a accentuat să fie întreprinse cele mai hotărâte acțiuni pentru combaterea activităților economice ilicite, ce conduc la creșterea evaziunii fiscale, dar și creează un mediu concurențial neloial contribuabililor onești. La acelaşi subiect, Şeful SFS a punctat carenţele în gestionarea restanţelor şi a evidenţiat necesitatea revizuirii algoritmului de activitate a posturilor fiscale, în multe cazuri acestea nefiind eficiente în contracararea evaziunii fiscale. În aceeaşi ordine de idei, Ion Prisăcaru a solicitat subalternilor să fie depuse eforturi susţinute pentru valorificarea rezervelor, toate eforturile fiind direcţionate acumulării eficiente de venituri la Buget. În acest context, Ion Prisăcaru a mai specificat că este necesară eficientizarea activităţii IFS raionale, creşterea randamentului urmând să fie realizată şi prin revizuirea politicilor aplicate unor categorii de contribuabili, prin eliminarea neclarităţilor de ordin legislativ, prin creşterea profesionalismului angajaţilor Fisc-ului, prin promovarea unor politici moderne de gestionare fiscală etc.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.