Monitorul SFS

Expiră termenul de achitare a impozitului pe avere

Serviciul Fiscal de Stat comunică, că data de 25 decembrie este termenul limită de achitare a impozitului pe avere, iar neachitarea în termen duce la penalizări pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit prevederilor Titlului VII din Codul fiscal al RM, persoanele fizice care, conform datelor reflectate în registrul bunurilor imobile la situația din 1 noiembrie 2017 , au fost înregistrate în calitate de proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), precum și cotele-părți, valoarea cărora constituie 1,5 mil. lei și mai mult, iar suprafața totală constituie 120 m2 și mai mult, sunt calificate drept subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere. Baza impozabilă a obiectelor impunerii constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale, față de care se aplică impozitul pe avere la cota de 0,8%. Termenul de achitare a impozitului pe avere este data de 25 decembrie a anului de gestiune. În total, în Republica Moldova sunt înregistrați 2287 de subiecți ai impunerii cu impozitul de avere, care corespund criteriilor stabilite la situația din 1 noiembrie 2017. Dintre aceștia: 2075 sau 90,7 % din numărul total - în raza mun. Chișinău; 67 sau 2,9 % - în raza zonei de Nord a țării; 124 sau 5,5 % – în raza de deservire a DGAF Centru; 21 sau 0,9 % - în raza de deservire a DGAF Sud. La situația de astăzi, SFS a prezentat avizele de plată tuturor contribuabililor vizaţi - 158 avize înmânate sub semnătură, 2121 prin intermediul Î.S. Poșta Moldovei și 8 - prin intermediul adreselor electronice. Suma impozitului pe avere, care a fost estimate pentru încasare în bugetul de stat constituie 43,52 mil. lei. În cazul neachitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe avere în termenul prevăzut de legislație, subiecților li se vor aplica majorări de întârziere pentru fiecare zi.

via | sfs.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1162 vizualizări

Data publicării:

12 Decembrie /2017 15:34

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon