Monitorul SFS

IFPS a semnat un Acord de colaborare cu Uniunea Profesională ”Asociația Auditorilor și Societăților de Audit din Republica Moldova”

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a încheiat un Acord de colaborare cu Uniunea Profesională ”Asociația Auditorilor și Societăților de Audit din Republica Moldova”(AFAM). Acordul a fost semnat de către Șeful SFS, Ion Prisăcaru, și Președintele Consiliului Uniunii Profesionale ”Asociația Auditorilor și Societăților de Audit din Republica Moldova”, Iurie Spânu. Părțile semnatare vor colabora în comun în vederea organizării studiilor și schimbului reciproc de cunoștințe și experiență întru buna pregătire și perfecționare a specialiștilor pentru economia națională, în special în domeniile contabil, audit, fiscalitate. Potrivit prevederilor Acordului, autoritatea fiscală deține competențe de a-i consulta pe membrii UP ”AFAM” pe aspecte ce țin de domeniul fiscal și serviciilor fiscale, în baza unui grafic coordonat, precum și aplicarea legislației fiscale în vigoare; va invita reprezentanții UP ”AFAM” la ședințele, mesele rotunde, conferințe organizate de IFPS etc. Cealaltă parte semnatară, UP ”AFAM” are competențe de a organiza instruiri pentru colaboratorii IFPS la subiecte ce ţin de contabilitate și audit pe activități specifice și legislația fiscală; să organizeze instruiri practice în domeniul operării cu diverse produse informaționale de evidență contabilă existente și/sau utilizate pe teritoriul Republicii Moldova; să coordoneze cu IFPS conținutul planurilor de instruire etc. În cadrul evenimentului, Ion Prisăcaru și Iurie Spânu au salutat încheierea Acordului de colaborare și și-au exprimat încrederea că, pe această cale, se vor reuși multe acțiuni comune orientate spre pregătirea și perfecționarea specialiștilor pentru economia națională, în special în domeniile contabil, audit, fiscalitate.

via www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1992 vizualizări

Data publicării:

19 Mai /2014 09:23

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon