Monitorul SFS

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău aduce la cunoștința entităților economice

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău aduce la cunoștința entităților economice vizate în Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 10/20 din 22 octombrie 2009 „Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cota de participare a municipiului și al întreprinderilor municipale” despre survenirea termenului limită pe 30 iunie curent, data până la care acestea urmează să-și onoreze obligațiile în partea ce ține de transferarea la bugetul unității administrativ-teritoriale, la contul trezorerial de venituri, compartimentul 141232, a părții din profitul net stabilit de consiliul de administrație al întreprinderii municipale respective și de către adunarea generală a acționarilor societății pe acțiuni.

via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1931 vizualizări

Data publicării:

03 Mai /2016 12:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon