Monitorul SFS

Instruirea angajaților – o prioritate a IFS pe mun. Chișinău

IFS mun.Chişinău, în legătură cu punerea în aplicare a Regulamentului privind funcţionarea posturilor fiscale, aprobat în baza Ordinului IFPS nr.409 din 18 mai 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.241-246 din 28.08.2015), a organizat un program de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor fiscali, încadraţi în activitatea posturilor fiscale. Programul a fost organizat în mod distinct cu scopul dezvoltării competenţelor profesionale deja dobândite şi acumularea de noi competenţe a funcţionarilor fiscali, responsabili de activitatea posturilor fiscale, acesta fiind axat pe: principiile generale de funcţionare a postului fiscal, acţiunile funcţionarului fiscal, pas cu pas, în cadrul acţiunilor de monitorizare prin intermediul postului fiscal al contribuabililor, stabilirea obligaţiilor funcţionarului fiscal responsabil de funcţionarea postului fiscal, precum şi stabilirea obligaţiilor contribuabilului, activitatea căruia este monitorizată prin intermediul postului fiscal ş.a. În cadrul procesului de instruire funcţionarii fiscali şi-au actualizat cunoştinţele în segmentul dat de activitate, prin perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, completarea şi dezvoltarea competenţelor deja dobândite. Pe final au fost stabilite clar obiectivele şi sarcinile funcţionarilor fiscali în vederea realizării scopurilor de instituire a posturilor fiscale, prevăzute de Regulamentul nominalizat şi legislaţia fiscală, şi anume: prevenirea şi depistarea cazurilor de încălcare fiscală şi de eschivare de la stingerea obligaţiilor fiscale, prevenirea şi stoparea activităţii frauduloase şi a pseudo activității contribuabililor, identificarea tranzacţiilor fictive şi anularea lor prin intermediul instanţelor de judecată, asigurarea calculării, declarării şi achitării integrale (depline) a obligaţiunilor fiscale etc.

via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1267 vizualizări

Data publicării:

10 Septembrie /2015 12:30

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon