16
07 2014
2889

Instruirea contribuabililor – unul din obiectivele prioritare ale IFS pe mun. Chișinău

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, în perioada 07 – 11 iulie 2014, a realizat un set de acțiuni ce urmăresc conformarea fiscală voluntară a contribuabililor și buna administrare a procesului de acumulare de venituri la buget. În perioada de referință:
 1. Au fost organizate şi desfăşurate 5 seminare, inclusiv 2 seminare destinate contribuabililor nou-înregistraţi din raza teritoriului administrat, la temele: Procedura de înregistrare şi anulare a contribuabililor în calitate de plătitori ai TVA; Drepturile şi obligaţiunile contribuabilului; Contravenţiile administrative; Stingerea obligaţiei prin compensare; Restituirea TVA; Termenele de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale; Regulamentul cu privire la stimularea morală a contribuabililor oneşti; Aspecte ale calculării şi achitării impozitului pe venit reţinut la sursa de plată; Actele juridice care reglementează acest tip de impozit, actele justificative şi rapoartele fiscale aferente; Aspecte ale conformării benevole; Contractarea şi utilizarea serviciilor electronice pentru diferite categorii de contribuabili; Responsabilitatea contribuabililor pentru nerespectarea modului de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale; Consecinţele achitării salariului „în plic”; Obligaţiile fiscale pentru persoane fizice – cetăţeni; Modificările şi completările operate în legislaţia fiscală; Monitoringul noutăţilor actelor legislative şi normative; Completări în baza generalizată a practicii fiscale;
 2. Au fost organizate şi desfăşurate 2 şedinţe cu reprezentanţii entităţilor care au depus cereri de înregistrare în calitate de plătitori ai TVA, în cadrul cărora au fost supuse analizei cifrele de afaceri ale entităţilor aspirante și s-a reiterat necesitatea conformării benevole la cadrul legislativ care reglementează activitatea de întreprinzător;
 3. Au fost organizate şi desfăşurate 2 şedinţe de conformare benevolă a Comisiei de examinare a contribuabililor din domeniul de deservire, pe diferite genuri de activitate referitor la declararea, achitarea salariului şi a impozitelor la BPN;
 4. Au fost organizate şi desfăşurate 14 seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme: Studierea actelor normative de reglementare a regimului de confidenţialitate şi securitate a prelucrării datelor cu caracter personal; Studierea recomandărilor metodologice, instructive, scrisorilor Ministerului Finanţelor, IFPS; Modalitatea de calculare şi achitare a taxelor locale; Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008; Metodologia şi etapele controlului fiscal efectuat prin metoda operativă la persoanele ce practică activitate ilicită de întreprinzător; Procedura de înregistrare şi anulare a contribuabililor în calitate de plătitori ai TVA; Restituirea TVA; Termenele de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale; Aspecte fiscale privind impozitul pe bunurile imobiliare a persoanelor juridice; Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor; Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012; Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs; Reţinerea impozitului pe venit din veniturile onţinute din cîştigurile de la jocurile de noroc şi a campaniilor promoţionale şi/sau loterii; Modificările şi completările operate în legislaţia fiscală; Monitoringul noutăţilor actelor legislative şi normative; Completări în baza generalizată a practicii fiscale;
 5. Au fost organizate 2 raiduri în pieţele comerciale, în scopul depistării persoanelor care desfăşoară activitate de antreprenoriat fără înregistrare de stat. Urmare a acestora, s-au întocmit 11 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 263 alin. (1) din Codul Contravenţional, cu calcularea amenzilor în sumă de 6,7 mii lei;
 6. Au fost efectuate 152 de vizite fiscale, inclusiv 66 de vizite fiscale consultative la agenţii economici nou-înregistraţi, în cadrul cărora li s-au adus la cunoştinţă prevederile actelor normative, termenele de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi termenele de achitare a impozitelor şi taxelor, tipurile de încălcări fiscale şi mărimea sancţiunilor fiscale, declararea subdiviziunilor, aplicarea MCC, luarea la evidenţă a conturilor bancare, înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitor al TVA ş.a.;
 7. Au fost organizate şi desfăşurate 3 şedinţe privind audierea restanţierilor, de comun cu CNAS, CNAM și Preturile de sector, cu participarea a 20 de agenţi economici restanţieri, în urma cărora 13 agenţi economici au achitat la buget 1178,3 mii lei;
 8. Au fost întreprinse un şir de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării operative, inclusiv la comercianţii din incinta centrelor comerciale, pieţelor, la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice. Astfel, au fost efectuate 105 controale fiscale, încălcări fiind stabilite în cadrul a 94 controale, respectiv, vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 107,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 65,0 mii lei, inclusiv:
 • 3 controale la comercianţii din incinta centrelor comerciale, din care la 2 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 10,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 1,0 mii lei;
 • 11 controale la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, din care la 5 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 30,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 2,0 mii lei;
 • 77 de controale la comercianţii din incinta pieţelor, din care la 76 de controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 42,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 53,3 mii lei.
 • 14 controale efectuate în baza petiţiilor parvenite pe adresa Serviciului Fiscal de Stat, din care la 11 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 25,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 8,7 mii lei.

via www.fisc.md

2 comentariu

avatar
Pacat ca aflampostfactum(((
avatar
graficul seminariilor planificate este publicat pe site-ul www.fisc.md la rubrica Contribuabili, ia graficul pentru luna Iulie îl puteți descarca aici www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/Plan_seminare_iulie_2014.pdf Totodata, pentru mai multa comoditate, ar fi binevenit ca graficul seminariilor planificate sa fie publicat si pe site-ul monitorul.fisc.md
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.