Monitorul SFS

(Interviu) Ion Prisăcaru: Serviciul fiscal trebuie reformat!

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Ion Prisăcaru, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS), a vorbit despre necesitatea reformării serviciului fiscal, ce model ar trebui preluat de Moldova în acest sens, ce accente ar trebui să fie puse în activitatea IFPS în continuare etc. T: Dle Prisăcaru, una din declaraţiile Dvs. anterioare despre necesitatea reformării Fiscului a trezit reacţii puternice în societate. Nu orice şef de instituţie de stat face astfel de declaraţii. Nu V-aţi schimbat opinia? I.P.: Această declaraţie a avut la bază o analiză complexă a sistemului aflat în gestiunea IFPS – ea nu a fost făcută aşa pur şi simplu sau într-un context anume. E o viziune pe care o am şi voi face tot posibilul pentru implementarea ei în practică, pentru că de ea are nevoie nu doar Prisăcaru sau Fiscul, ci Republica Moldova, societatea noastră, contribuabilii noştri. Voi insista și de această dată că instituția pe care o conduc trebuie să se reprofileze într-o structură prestatoare de servicii, după modelul Agenției Fiscale Suedeze. Este o cale corectă şi această abordare a noastră este deja „acoperită” de o creștere considerabilă a veniturilor la bugetul de stat. Astfel, în 11 luni ale anului în curs s-au încasat 8,61 miliarde de lei sau cu 88,7 de milioane mai mult față de veniturile preconizate, ceea ce constituie 101%. Ținînd cont de specificul creșterii economiei naționale, pe fundalul crizei din Ucraina și a embargoului impus mărfurilor moldovenești de Federația Rusă, creșterea veniturilor la bugetul de stat reprezintă o cifră impresionantă. Astfel, dacă pe 11 luni ale anului trecut acestea au alcătuit 5,6 miliarde de lei, atunci astăzi avem o creștere cu peste 3 miliarde de lei, sau cu 54 la sută mai mult. T: Dle Prisăcaru, chiar din primele zile ale venirii Dvs. în funcţie aţi declarat că veţi pune accentul pe principiul conformării fiscale voluntare. Cum stau lucrurile la acest capitol? I.P.: Păi, chiar şi acele cifre enunţate mai sus sînt o derivată directă a implementării principiului respectiv. Totodată, efectele comutării accentelor pe promovarea conformării fiscale voluntare se observă și din faptul că, comparativ cu 2013, în perioada de raportare au fost efectuate cu 20% mai puține controale fiscale, dar randamentul acestora a crescut semnificativ, sumele calculate la buget atingînd o creștere de 210%. T: Efectuaţi şi careva studii care să arate cît de eficiente sînt măsurile inovative pe care le promovaţi? I.P.: Evident! În context aş aminti de un studiu recent elaborat, în baza unor interviuri anonime, de către experții Agenției Fiscale Suedeze, în perioada 21-27 octombrie 2014. Rezultatele acestuia indică schimbări calitative în activitatea Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, majoritatea angajaților cunosc ambiția de a deveni o administrație orientată spre deservire; au o atitudine bună față de dezvoltarea e-serviciilor; au avut experiența de a asculta din prima sursă viziunea și ideile de schimbare ale SFS, expuse de conducerea IFPS. S-a mai constatat (fapt ce ne bucură) că există, în cadrul SFS, o atmosferă de conlucrare între colegi și o cultură internă pozitivă; angajații au oportunități bune de promovare pe plan de carieră și de profesionalism; majoritatea colaboratorilor consideră că lucrurile evoluează în direcția corectă. Rezultatele studiului confirmă opțiunea noastră în favoarea repoziționării Fiscului și consolidării statutului instituției, dar, totodată, s-a constatat, pe plan negativ, că angajații fiscului au un salariul prea mic, ce duce, practic, la imposibilitatea de a supraviețui cu el. De asemenea, s-au confirmat temerile noastre ce țin de securitatea angajaților Fiscului, fiind frecvente cazurile de interacțiune cu contribuabili ce-și permit să manifeste agresivitate, soldată în unele cazuri cu amenințări directe. T: Aţi pomenit din nou de necesitatea repoziţionării Fiscului şi a consolidării statului instituţiei. De aceea, revenind la tema abordată în debutul acestui interviu, vreau să Vă întreb ce acţiuni concrete sînt sau vor fi întreprinse în acest sens? I.P.: Să pornim de la faptul că gestionarea eficientă a proceselor de acumulare de venituri la buget presupune existenţa unei instituţii de stat specializată, cu o structură unitară, care să dispună de pîrghii şi mecanisme adecvate. În acest sens a fost elaborată baza legală a unui asemenea proiect de reformare a SFS, el fiind propus pentru dezbateri şi aprobare instituțiilor de stat ierarhic superioare. Ne propunem un plan ambiţios de reforme, implementarea căruia va duce la modernizarea şi eficientizarea SFS, care să-şi ghideze activitatea de sloganul „Funcţionarul fiscal în serviciul contribuabilului”. Sînt soluții care pot să îmbunătățească radical climatul de afaceri, dar și eficiența utilizării banului public. T: Cum reacţionează instituţiile statului la propunerile IFPS care-i vizează pe ei? I.P.: E o întrebare bună şi actuală şi chiar vă mulţumesc că aţi abordat acest subiect. Din păcate, nu toate iniţiativele noastre se bucură de susţinere din partea altor instituţii de stat. La acest capitol aş menţiona drept exemplu inițiativa de a atribui contribuțiilor sociale de stat statutul de impozit și reglementarea acestora de Codul fiscal. Aceasta ar însemna administrarea lor de către o singură instituție abilitată, similar procedurii fiscale, cu toate consecințele care decurg din aceasta, inclusiv prezentarea declarației doar la organul fiscal și excluderea necesității de a solicita certificate de la CNAS. Cu atît mai mult că serviciul electronic ,,Declarația electronică” poate asigura receptarea tuturor declarațiilor în formă electronică. Un alt exemplu ţine de iniţiativa de a implementa un singur cont trezorial pentru achitarea de către contribuabil a oricăror impozite sau alte plăți la buget. Această sarcină ne-am propus-o de ceva timp, însă, fiind de un grad sporit de complexitate, necesită nu doar timp, dar și asistență tehnică și mijloace financiare. Sigur pot fi invocate şi alte exemple, dar nu aceasta e important acum. Contează să găsim posibilitate pentru a implementa toarte inovaţiile benefice atît pentru stat, cît şi pentru contribuabili. T: Astăzi, cînd Moldova a devenit membru asociat al Uniunii Europene, toţi vorbesc despre necesitatea conformării tuturor domeniilor de activitate noilor realităţi. Are cumva IFPS atribuţie la implementarea Acordului de Asociere dintre RM şi UE? I.P.: Revenim la aceeaşi temă pe care am abordat-o mai sus. Or, în contextul profundelor reforme de promovare și implementare a standardelor și valorilor europene, dictate de Acordul de Asociere Republica Moldova – UE, este imperativ să fie revăzut statutul SFS, în sensul consolidării capacităţilor instituţiei, prin oferirea de noi pîrghii şi împuterniciri. Remodelarea statutului SFS presupune intervenţii serioase şi pe interior, prin reformarea şi modernizarea structurii, care să ducă la optimizarea cheltuielilor şi economisirea banului public. Banii alocaţi de la buget trebuie să fie gestionaţi cu maximă eficienţă, iar operarea celor propuse va crea, în perspectivă, condiţii propice pentru regionalizarea SFS. Este foarte important că ideea consolidării statutului SFS este susținută și chiar recomandată de către partenerii noștri de dezvoltare, pentru mulți dintre aceștia fiind de neînțeles actualul statut ambiguu al SFS. În context, ţin încă o dată să accentuez că, în formula actuală, Serviciul Fiscal de Stat nu poate avea randamentul unei structuri care activează cu maximă eficienţă, experienţa demonstrând necesitatea de a consolida statutul autorităţii fiscale naţionale. Or, reformarea şi consolidarea capacităţilor autorităţii fiscale serveşte, în primul rînd, intereselor naţionale ale Republicii Moldova.
author icon

Ion Prisăcaru

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

2034 vizualizări

Data publicării:

24 Decembrie /2014 10:09

Domeniu:

Administrare fiscală

Etichete:

Ion Prisăcaru

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon