27
01 2014
2946

Întreprinderea „Accent Electronic” este bănuită de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică că, în perioada 16.01.2014 – 24.01.2014, agentul economic Î.M. „Accent Electronic” S.A., c/f 1003600023124, a fost supus controlului fiscal prin metoda verificării faptice. Genul principal de activitate al contribuabilului Î.M. „Accent Electronic” S.A. este importul şi comercializarea angro şi cu amănuntul a calculatoarelor şi echipamentelor periferice. Astfel, la data de 16 ianuarie 2014, inspectorii fiscali, în prezenţa şi cu participarea colaboratorilor întreprinderii, au iniţiat verificarea faptică a stocurilor de marfă (calculatoare şi echipament periferic), aflate la subdiviziunea întreprinderii – depozit -, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. Bulgară 33/1. Controlul, început la 16.01.2014 şi finisat la 21.01.2014, a permis să fie perfectate listele de inventariere a stocurilor (cantitativ). Este de menţionat că, la momentul iniţierii controlului, contabilul - şef al „Accent Electronic” a prezentat bilanţul de verificare a contului 217.1 „Mărfuri”, cu indicarea soldului de mărfuri pe subdiviziunea str. Bulgară 33/1, în sumă de 56 960 692,57 lei (la preţul de cost). Urmare a inventarierii efectuate s-a stabilit existenţa mărfurilor în suma totală de doar 36 311 787,07 lei (la preţul de cost). Prin urmare, în urma controlului fiscal la agentul economic Î.M. „Accent Electronic” S.A. a fost stabilită lipsă de marfă (calculatoare şi echipament periferic) în sumă de 20 648 905,5 lei. Ţinând cont de cele relatate, se poate presupune că agentul economic nominalizat a realizat marfa respectivă fără a reflecta veniturile din aceste vânzări în evidența contabilă în modul cuvenit. Acest fapt generează suspiciuni vădite privind existenţa semnelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 244 alin. 2 din Codul Penal - “Evaziune fiscală în proporții deosebit de mari”. În acelaşi context, vă mai informăm că, în perioada menţionată, s-au făcut încercări de a-i corupe financiar pe inspectorii fiscali care au fost detaşaţi, de către conducerea SFS, să efectueze respectivul control fiscal. În contextul celor relatate, Serviciul Fiscal de Stat face apel repetat către contribuabili să întreprindă acţiuni de conformare fiscală voluntară, autoritatea fiscală naţională dispunând de pârghiile şi instrumentele necesare şi de susţinerea altor structuri de profil ale statului pentru a contracara cazurile de evaziune fiscală.

Serviciul de presă al IFPS

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.