30
11 2015
1554

Majorarea ponderii impozitelor achitate la un leu vânzări – o activitate cotidiană a IFS Dondușeni

Pe parcursul lunii noiembrie 2015, IFS Donduşeni a continuat activitatea de colectare de venituri la BPN, cu accente pe reducerea restanţelor, combaterea evaziunii fiscale şi îmbunătățirea procedurilor de administrare fiscală. Colaboratorii Secției urmărirea plăţilor din cadrul DAF, în scopul asigurării stingerii obligației fiscale, au expediat avertizări privind stingerea integrală a obligaţiilor fiscale la 215 de agenţi economici restanțieri, inclusiv persoane fizice cetăţeni, în sumă totală de 52,6 mii lei, 28 de agenţi economici achitând 25,8 mii lei. Aplicând pârghiile executării silite a obligaţiilor fiscale, în conformitate cu prevederile Titlului V a Codului Fiscal, în 32 de cazuri au fost ridicate mijloace băneşti din casieriile agenţilor economici restanţieri, în sumă de 139,4 mii lei; au fost înaintate 31 de dispoziții incaso la conturile bancare ale agenţilor economici restanţieri, în sumă de 206,3 mii lei, din care a fost achitată suma de 155,3 mii lei. De asemenea, s-a aplicat un sechestru asupra bunurilor imobile ale unui agent economic, în sumă totală de 450,0 mii lei, și au fost suspendate conturile bancare ale unui agent economic restanţier. În perioada de raportare au fost întocmite cinci procese-verbale, cu privire la contravenția administrativă, pe art. 288 al Codului Contravenţional, față de cinci agenţi economici, aceștia fiind avertizaţi despre depunerea cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de sine în cazul existenţei unuia din temeiurile prevăzute de art. 10 al Legii insolvabilităţii şi care n-au achitat restanţele considerabile admise. În perioada menţionată au fost eliberate şi prelungite 135 de patente de întreprinzător, au fost recepţionate 276 de declaraţii de la persoane fizice cetăţeni, în 36 de cazuri au fost întocmite acte de control, pe care vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 7,2 mii lei. Pentru combaterea combaterii activităţii ilicite de întreprinzător au fost efectuate două inspecții în pieţele săteşti, pe neregulile depistate fiind întocmite 13 acte de control fiscal prin verificarea operativă, soldate cu 13 procese-verbale administrative, cu aplicarea ulterioară a sancţiunilor contravenţionale în mărime de 13,0 mii lei. La fel, în cadrul controalelor menţionate în 7 cazuri au fost ridicate corpuri delicte, în suma totală de 1,1 mii lei. Activitatea de control în luna noiembrie curent s-a soldat cu următoarele rezultate: colaboratorii DCF au întocmit patru controale fiscale prin verificarea prin contrapunere; trei controale fiscale prin verificarea tematică, în rezultatul cărora au fost recalculate în total 322,5 mii lei, inclusiv sancţiuni fiscale în sumă de 97,0 mii lei; trei controale fiscale prin verificarea totală, în rezultatul cărora au fost calculate total 48,0 mii lei, inclusiv sancţiuni fiscale în sumă de 19,2 mii lei. Colaboratorii Secției administrarea contribuabililor din cadrul DAF, în perioada lunii noiembrie 2015, au mai efectuat patru controale fiscale pe marginea înregistrării tardivă a facturilor fiscale în RGEFF, în rezultatul cărora au fost aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 18,0 mii lei; au efectuat 19 vizite fiscale, inclusiv una cu privire la înregistrarea calității de contribuabil TVA, şi 18 vizite fiscale în scopul conformării benevole a contribuabililor incluşi în Programul de conformare şi în afara Programului de conformare, cu studierea profundă a activităţii întreprinderii, contrapunerea graficului de lucru şi orelor real lucrate de către lucrători cu datele contabilităţii, analiza veniturilor reflectate în evidenţă şi cheltuielilor real suportate, acţiuni care au ca scop majorarea ponderii impozitelor achitate la un leu vânzări, inventarierea subdiviziunilor, analiza riscului achitării salariului „în plic” etc. În perioada de referinţă au mai fost desfășurate patru seminare de popularizare a legislaţiei fiscale, inclusiv un seminar cu secretarii primăriilor administrate şi perceptorii fiscali, subiectele discutate vizând corectitudinea adoptării deciziilor privind taxele locale, care urmează să fie elaborate de către APL, cu popularizarea detaliată a fiecărui articol a Titlului VII din Codului Fiscal. O atenţie sporită a fost acordată şi lucrului perceptorilor fiscali, îndeosebi a celor primării care au restanţe la impozitele şi taxelor locale. La finele ședinței fiecărui reprezentant al primăriei i-a fost înmânată şi o scrisoare informativă despre administrarea corectă a impozitelor şi taxelor locale. Pentru perioada lunii noiembrie 2015, o atenție sporită a fost acordată abonării de către contribuabili la SIA „Diseminarea mesajelor”, grație cărui fapt 132 de agenţi economici şi 27 de persoane publice vor beneficia de acest serviciu. În presa locală au fost publicate patru anunțuri pe diferite tematici, inclusiv despre combaterea corupţiei în societate şi sistemul fiscal, promovarea serviciilor electronice şi implementării documentelor primare imprimate de sine stătător de către contribuabili, a fost atrasă atenţia contribuabililor și APL asupra aplicării impozitelor şi taxelor locale, calcularea corectă şi vărsarea lor deplină şi la timp la buget.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.