Monitorul SFS

Obligațiile fiscale la transmiterea imobilelor în locațiune prin Booking, Airbnb etc.

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, urmează să-și onoreze obligațiile fiscale aferent veniturilor obținute, reamintește Serviciul Fiscal de Stat.


Conform prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice, inclusiv prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, sunt obligate să depună la Serviciul Fiscal de Stat Declaraţie-Cerere, conform Ordinului SFS nr. 622/2018 (anexa nr. 2), în termen de 7 zile de la transmiterea proprietății imobiliare.

Dacă transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare (prin platformele Booking, Airbnb și altele), are loc fără încheierea unui contract în formă scrisă între părți, în Declaraţia-Cerere contribuabilul urmează să bifeze poziţia – “nu este întocmit contract în scris de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă”.

Totodată, în cazul în care contribuabilul deține semnătura electronică/mobilă acesta are posibilitatea de înregistrare a Declarației-Cerere prin intermediul serviciilor electronice, și anume, SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”, fără deplasarea la subdiviziunea SFS.

Achitarea impozitului pe venit în mărime de 7% din venitul obținut de la transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare urmează a fi efectuată până la data de 25 a lunii în curs. Achitarea poate fi efectuată prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay, alegând serviciul „Impozitul pe venit pentru predarea în posesie și/sau folosință a imobilului”.


via | sfs.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

690 vizualizări

Data publicării:

30 Mai /2022 09:36

Domeniu:

Impozitul pe venit | Noutăți

Etichete:

SFS | impozit pe venit | persoane fizice | booking

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon