15
04 2016
1493

Patenta de întreprinzător contra activității ilicite – date generale

Una dintre sarcinile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat este depistarea și aducerea în câmpul legal a activității ilicite, aplicând toate pârghiile legale posibile. Serviciul Fiscal de Stat atenționează că activitatea ilicită reprezintă desfășurarea unei activități de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă, potrivit legii, ori cu act de înregistrare declarat nevalabil care se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale în baza art. 263 al. 1 din Codul Contravențional, inclusiv fiind prevăzută ridicarea corpurilor delicte pasibile de confiscare. Una din modalitățile de legalizare a activității de antreprenor reprezintă obținerea patentei de întreprinzător. Aceasta (patenta) este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade. Administrarea patentei de întreprinzător se realizează în baza Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 (în continuare Lege). Titular (destinator) al patentei de întreprinzător poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu capacitate de exercițiu (care a împlinit vârsta de 18 ani), orice cetățean străin sau apatrid (persoana care nu are nici cetățenia Republicii Moldova si nici cetățenia unui alt stat), care locuiește permanent în Republica Moldova și are dreptul să desfășoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenția sa de a procura patenta și corespunde cerințelor de calificare necesare acestui gen de activitate. Totodată, remarcăm că în baza patentei de întreprinzător pot fi practicate genurile de activitate specificate în anexa la Lege, luându-se în calcul ultimele modificări efectuate și anume: Genurile de activitate expuse la pozițiile 1.1. ,,Comerțul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioșcuri (gherete), pavilioane și din autovehicule în piețe și/sau în locuri autorizate de autoritatea administrației publice locale” și 1.2. „Comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone, cu condiția respectării cerințelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor”, începând cu 1 ianuarie 2017 – se exclud. Astfel, Inspectoratele fiscale teritoriale vor elibera sau prelungi patenta de întreprinzător pentru genurile de activitate specificate, pe un termen ce nu va depăși data de 31 decembrie 2016. Potrivit art. 7 alin. (1) din Lege, patenta se eliberează sau se prelungește pe o durată de o lună sau, la dorința solicitantului, pe o durată mai mare. Totodată, reieșind din situația excepțională în cazul genurilor de activitate care, conform Legii, se exclud dintr-o anumită dată, patenta de întreprinzător poate fi eliberată pentru perioada lunii decembrie 2016 cu durata mai mică de o lună, ce nu va depăși data de 31.12.2016. În acest caz, prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1) din Lege, taxa pentru patentă poate fi calculată până la termenul de valabilitate a patentei, conform Legii. Este de menționat faptul că, la eliberarea patentei de întreprinzător urmează a fi respectate prevederile art.4 alin. (5) din Lege, potrivit cărora la cererea de eliberare sau de prelungire a patentei se anexează documentele confirmative de achitare a contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției, precum și documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.