07
05 2015
1054

Perceptorii fiscali – verigă de legătură între sistemul fiscal şi administraţia locală

Administrarea eficientă a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare constituie preocupări principiale ale Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Anenii Noi. În acest scop, dar şi întru asigurarea în termen a persoanelor fizice –cetăţeni şi gospodării ţărăneşti cu avize de plată conform prevederilor art.286 din Codul Fiscal, precum și în scopul instruirii și implicării perceptorilor fiscali în procesul urmăririi restanțelor, IFS Anenii Noi a organizat o şedinţă de lucru cu perceptorii fiscali din cadrul serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor raionului Anenii Noi.

În cadrul şedinţei au fost discutate următoarele subiecte:

  • particularităţile administrării de către SCITL din cadrul primăriilor a impozitului pe bunurile imobiliare prin intermediul SIA “Cadastrul Fiscal”;
  • îtreprinderea în termene proxime a acţiunilor în vederea identificării subiecţilor impunerii la care, în SIA „Cadastrul fiscal”, bunurile imobiliare au statut de obiecte invalide (lipseşte proprietarul) şi introducerea proprietarului prin intermediul operaţiunii „Relaţii temporare”;
  • îparticularităţile calculării integrale şi în termen a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare la cetăţeni și gospodării ţărăneşti de către SCITL din cadrul primăriilor .
  • îacordarea scutirilor contribuabililor care beneficiază de aceastea, în conformitate cu prevederile art.283 şi 284 ale Codului fiscal;
  • particularităţile calculării corecte şi în termen a impozitului funciar pentru terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor;
  • îintensificarea lucrului de calculare a impozitelor și de înmânare a avizelor de plată în termen cel târziu cu 60 de zile până la expirarea primului termen de plată a impozitului şi acordarea posibilităţii contribuabililor de a beneficia de reducerea în mărime de 15%.


De asemenea, perceptorii fiscali au fost familiarizați cu modificările de ultima oră operate în legislaţia fiscală, a fost abordată problema responsabilității față de activitatea pe care o desfășoară, accentul fiind pus pe reducerea restanțelor faţă de bugetul public naţional.

Un aspect important în contextul cooperării dintre Serviciul Fiscal şi administraţia locală o constituie planurile comune de acţiuni, elaborate de comun acord în vederea aprofundării colaborării între aceste ramuri ale administraţiei publice, dar şi întru sporirea bazei impozabile şi asigurării conformării benevole a contribuabililor din teritoriu.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.