Monitorul SFS

Serviciul Fiscal de Stat a încasat cu 11% mai mult venituri la bugetul anului 2016 comparativ cu anul precedent

Încasările la Bugetul Public Național (BPN) administrate de SFS în anul 2016 s-au majorat cu 11% comparativ cu anul 2015. La acest capitol Serviciul Fiscal de Stat a reușit să-și îndeplinească atribuțiile ce-i revin, conform legislației. În anul 2016 la BPN au fost acumulate venituri în sumă de 27,6 mld. lei. În raport cu anul 2015, această cifră reprezintă o creștere cu 2,7 mld. lei sau cu 11,0%. Drept urmare, sarcina de încasări la BPN, stabilită Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2016 - 27,35 mld. lei, a fost supra executată cu 272,4 mil. lei. În structură, acumulările bugetare administrate de Serviciul Fiscal de Stat se prezintă după cum urmează: La bugetul de stat în anul 2016 au fost încasate 11,55 mld. lei, ceea ce constituie cu 1,26 mld. lei mai mult comparativ cu anul 2015 (fără taxa de licență ca plată unică încasată în anul 2015 de la companiile din domeniul telecomunicațiilor), sau o creștere de 12,2%. Comparativ cu sarcina stabilită (11,513 mld. lei) au fost acumulate venituri cu 35,5 mil. lei mai mult. Și la bugetele unităților administrativ teritoriale în anul 2016 încasările au depășit cu 12,4% rezultatul anului 2015. Astfel, au fost încasate 3,27 mld. lei, fiind înregistrată o creștere cu 360 mil. lei. Sarcina stabilită (3,056 mld. lei) a fost depășită cu 210,5 mil. lei. Tot în anul 2016, în bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 9,653 mld. lei, ceea ce constituie cu 737,8 mil.lei mai mult comparativ cu anul precedent, sau o creștere de 8,3%. În comparație cu sarcina stabilită (9,614 mld. lei), s-au acumulat venituri cu 39,1 mil. lei mai mult. La fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală au fost încasate 3,154 mld. lei, ceea ce constituie cu 387,9 mil. lei mai mult comparativ cu anul 2015 sau o creștere de 14,0%. Urmare a rezultatelor menționate, s-a înregistrat creșterea ponderii acumulărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în BPN (fără transferuri) de la 61,2% în 2015 la 61,7% în anul 2016.


via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

936 vizualizări

Data publicării:

05 Ianuarie /2017 16:03

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon