Monitorul SFS

Taxa ecologică a adus la BPN 17 mil. lei

Primele rezultate ale încasărilor pentru noua taxă administrată de Serviciul Fiscal de Stat - taxa ecologică, au fost făcute publice. Până în prezent incasările au atins cifra 17 mil. lei, adunate la Bugetul Public Național . Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, precum și plățile pentru activitatea economică, generatoare de poluanți, este administrată de Serviciul Fiscal de Stat începând cu data de 1 ianuarie, curent (Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016). Astfel, potrivit primelor rezultate (ianuarie-februarie, curent), din cele 17 mil. lei, încasate de Serviciul Fiscal de Stat, 12,1 mil. lei au fost încasate la compartimentul taxa pentru mărfurile, care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului și 5,1 mil. lei – la compartimentul plăți pentru emisiile, deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor. Reiterăm, că taxa pentru mărfurile, care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului urmează a fi achitată de către persoanele juridice (indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare) și de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și care produc, importă şi/sau procură de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, mărfuri (indicate în anexa nr.8 la Legea sus menționată), sau produse în ambalaj din materiale plastice (specificat la pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30), sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziția tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă. Obiectele care sunt supuse taxării sunt mărfurile, care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, sau activitatea economică, generatoare de poluanți (emisiile de poluanți din surse staționare, deversările de poluanți) și depozitarea deșeurilor de producție. Cotele pentru calcularea taxei pentru mărfurile/ambalajele poluante sunt stabilite în dependență de tipul de marfă și produse, tipul ambalajului, cât și de capacitatea lor. De menționat, că odată cu transmiterea taxei ecologice în administrarea Fiscului, plătitorii au obligația de a prezenta SFS declarațiile corespunzătoare, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În acest context, este de menționat că numărul contribuabililor care au prezentat dările de seamă referitor la taxa ecologică pentru prima perioadă fiscală – ianuarie 2017 constituie:
  • 924 – pentru Darea se seamă privind taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului (forma POLMED17);
  • 1 337 - pentru Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor (forma EMPOLDEP 17).
Ca număr de contribuabili, ponderea semnificativă a celor ce au depus darea de seamă revine agenților economici deserviți de Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău și Direcția Generală Administrarea Contribuabililor Mari, și anume:
  • 701 contribuabili sau 75,87% - pentru Darea se seamă privind taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului (forma POLMED17);
  • 348 contribuabili sau 26,03% - pentru Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor (forma EMPOLDEP 17).
Persoanele cointeresate de taxa ecologică pot consulta Legea privind plata pentru poluarea mediului (nr.1540-XIII din 25 februarie 1998). În același timp, SFS informează că Baza generalizată a practicii fiscale este completată cu un nou capitol: ,,Plăți pentru poluarea mediului”.

via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1358 vizualizări

Data publicării:

09 Martie /2017 10:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon