17
08 2015
1840

Abrogarea Indicaţiilor metodice privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor comunale

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 117 din 05.08.2015 publicat în Monitorul Oficial din 14.08.2015 au fost abrogate Indicaţiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor comunale, care explicau modul de reflectare a operaţiunilor de transmitere a încăperilor în locaţiune, oferind posibilitatea aplicării a două variante de evidenţă, în cazul eliberării facturii fiscale de către locator cu indicarea cheltuielilor aferente serviciilor comunale utilizate de locatari. Abrogarea acestor Indicaţii au fost necesare întru perfecţionarea cadrului normativ în domeniul contabilităţii şi excluderea normelor cu caracter similar care se suprapun, odată cu intrarea în vigoare a Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 06.08.2013 şi Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 06.08.2013.


via | www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.