Monitorul oficial

Atenție! Noutăți din Monitorul Oficial de astăzi

În Monitorul Oficial de astăzi, 21 noiembrie, a fost republicată Legea cu privire la gaj* nr.449-XV din 30.07.2001, în temeiul Legii nr. 173 din 25.07.2014 , prin care anterior au fost modificate mai multe articole în această lege. Astfel, în comparație cu prima publicarea Legii cu privire la gaj, în ediția nouă au fost modificate cuprinsul la unele articole, cum ar fi: Articolul 4 „Tipurile de gaj”, Articolul 9 „Bunuri de înlocuire şi despăgubiri”, Articolul 25. „Gajul asupra drepturilor patrimoniale”, Articolul 26. „Gajul valorilor mobiliare transferabile”, Articolul 29. „Executarea gajului asupra întreprinderii”, etc. Totodată, astăzi a fost publicată și Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 17.11.2014 , prin care a fost modificată anexa nr. 4 a Hotărîrii Guvernului nr. 1395 din 08.12.2008 privind aprobarea formularelor aferente activităţii şi veniturilor nerezidenţilor, precum şi modului de completare a acestora. Astfel, reprezentanţa nerezidentului în Republica Moldova urmează să prezinte raportul privind activitatea desfăşurată anual, cel târziu la data de 25 martie a anului imediat următor anului fiscal de gestiune. Anterior, acesta se prezenta până la data de 31 martie a anului imediat următor anului fiscal de gestiune. O altă modificare importantă, a fost efectuată prin Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 17 noiembrie 2014, publicată astăzi, conform căreia, s-a modificat Hotărîrea nr. 782 din 25.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de scutire de TVA, taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău” şi Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău. Astfel în textul acestui regulament, a fost substituită sintagma „scutire de TVA” cu „Cota„ zero” a TVA”, respectiv companiile care lucrează pentru aceste proiecte, vor beneficia de Cota„ zero” a TVA aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectelor menționate.

via www.contabilsef.md

2976 vizualizări

Data publicării:

21 Noiembrie /2014 14:51

Domeniu:

Legi ale Republicii Moldova

Etichete:

Monitorul Oficial | Hotarire de Guvern | legea | venituri

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon