20
11 2015
2146

Au fost aprobate modificările la Instrucțiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 191 din 09.11.2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 311-316 din 20.11.2015, au fost aprobate modificările la Instrucțiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010 În punctul 9 care prevede că, Conducătorul autorității/instituției bugetare este obligat, prin ordin, să asigure constituirea comisiei permanente pentru atribuirea bunurilor la mijloace fixe sau la stocuri de materiale, s-a introdus un alineat nou cu următorul conținut: „Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale, conform anexei nr. 6.” De asemenea, s-a introdus anexa nr. 6 Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.