Monitorul oficial

Ce acte vor fi publicate mâine, 20 decembrie, în Monitorul Oficial

Mâine va apărea de sub tipar nr. 380-387 al Monitorul Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale. ÎN PARTEA ILegi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova: • Lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 159, 6 decembrie 2019) și Decretul pentru promulgarea acesteia • Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 163, 6 decembrie 2019) și Decretul pentru promulgarea acesteia • Decret privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal (nr.1386-VIII, 17 decembrie 2019). Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică: • Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate” (nr. 70, 28 noiembrie 2019) În PARTEA IIHotărâri ale Guvernului Republicii Moldova vor fi publicate: • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a indemnizației viagere antrenorilor sportivilor de performanță (nr. 642, 17 decembrie 2019) • Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 647, 17 decembrie 2019) • Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 648, 17 decembrie 2019) • Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 652, 17 decembrie 2019) • Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 653, 17 decembrie 2019) • Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 4391 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 654, 17 decembrie 2019) • Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolelor 4 și 5 din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000 (nr. 655, 17 decembrie 2019) • Hotărâre cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2020(nr. 656, 17 decembrie 2019) • Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 11 decembrie 2019 (nr. 659, 17 decembrie 2019) • Hotărâre cu privire la impunerea obligației de serviciu public în vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale în situație de urgență (nr. 660, 17 decembrie 2019) • Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 661, 17 decembrie 2019) • Hotărâre pentru modificarea punctului 17 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474/2016 (nr. 662, 17 decembrie 2019) • Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unor autovehicule (nr. 663, 17 decembrie 2019) • Hotărâre pentru prelungirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 665, 17 decembrie 2019) • Hotărâre cu privire la implementarea unor măsuri pentru exproprierea bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție şi de reconstrucţie a liniilor electrice de înaltă tensiune (110 kV) conform traseului Drochia–Şuri, Şuri–Donduşeni, Chişinău–Hânceşti, Hânceşti–Cneazevca, Şoldăneşti–Ignăţei (nr. 666, 17 decembrie 2019) • Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 667, 17 decembrie 2019) • Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020 (nr. 668, 17 decembrie 2019) • Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (nr. 669, 17 decembrie 2019) • Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 (nr. 670, 17 decembrie 2019) • Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 671, 17 decembrie 2019) • Hotărâre pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate (nr. 672, 17 decembrie 2019). În PARTEA IIIActe ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor moldovenești care adoptă standarde europene armonizate pentru echipamentele sub presiune (nr. 332, 11 decembrie 2019) • Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor moldovenești care adoptă standarde europene armonizate pentru recipiente simple sub presiune (nr. 333, 11 decembrie 2019). Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2019 (nr. 164, 9 decembrie 2019) • Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017 (nr. 170, 16 decembrie 2019). Serviciul Fiscal de Stat publică: • Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 572, 11 decembrie 2019) • Ordin cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate (nr. 580, 16 decembrie 2019). Banca Naţională a Moldovei publică: • Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 324, 11 decembrie 2019)

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Monitorul Oficial al RM

1928 vizualizări

Data publicării:

19 Decembrie /2019 11:08

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon