28
08 2014
1702

Despre modificările și completările operate in legislația Republicii Moldova și Actele normative emise de Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat, publicate oficial la data de 22 august 2014

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.671 din 19 august 2014 pentru modificarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele și modul de evidență a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr. 843 din 18 decembrie 2009

Prin această Hotărîre s-a modificat punctul 8 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele și modul de evidență a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr.843 din 18 decembrie 2009, care prevede că ”subiecţii impunerii care deţin certificatul de acciz prezintă la inspectoratul fiscal de stat de la locul de înregistrare Declaraţia privind accizele în termenul stabilit de art.127 alin.(3) din Codul fiscal.”

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.682 din 20 august 2014 privind completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Prin această Hotărîre s-a completat anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 ”Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”.

Ordinul IFPS nr.1176 din 7 august 2014 cu privire la aprobarea certificatelor de atestare în calitate de plătitor TVA în conformitate cu standardele Uniunii Europene

Prin prezentul Ordin, s-a aprobat formularul certificatului de atestare în calitate de plătitor TVA, potrivit cerințelor Uniunii Europene.

Sursa: Monitorul Oficial nr.249-255 din 22.08.2014

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.