Monitorul oficial

În Monitorul Oficial de mâine, 24 martie, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial Nr. 85-91 (6008-6014) de mâine, 24 martie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 14, 2 martie 2017) și Decretul de promulgare
 • Decret privind aprobarea semnării Acordului-cadru între Republica Moldova și Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) (nr. 71-VIII, 14 martie 2017)
 • Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Republica Armenia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală și a Protocolului de implementare a Acordului între Republica Moldova și Republica Armenia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 72-VIII, 14 martie 2017)
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 153g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legea contenciosului administrativ, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti și Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 98, 19 decembrie 2016)
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 101 alin. (1) al Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 cu privire la preţul normativ şi modul de vânzarecumpărare a pământului (plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate) (nr. 8, 19 ianuarie 2017)
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 123g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 274 alin. (7) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (începerea urmăririi penale) (nr. 12, 7 februarie 2017)
 • Decizie pentru sistarea procesului privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 33 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (reexaminarea drepturilor la pensie) (sesizarea nr. 150g/2016) (nr. 18, 16 februarie 2017)
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (nr. 1470, 30 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia (nr. 134, 9 martie 2017)
 • Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul aplicării legii, semnat la Chişinău la 6 februarie 2017 (nr. 136, 9 martie 2017)
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020 (nr. 139, 10 martie 2017)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (nr. 160, 16 martie 2017)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 163, 20 martie 2017)
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (nr. 164, 21 martie 2017)
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 166, 21 martie 2017).
 • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 167, 21 martie 2017).
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 168, 22 martie 2017).
 • Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat (nr. 169, 22 martie 2017).
 • Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012 (nr. 170, 22 martie 2017).
 • Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 171, 22 martie 2017)
 • Hotărîre privind finanţarea lucrărilor de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în anul 2017 (nr. 183, 22 martie 2017).
În PARTEA III Ministerul Finanţelor publică:
 • Ordin cu privire la aprobarea formularelor și a Ghidului de completare a Informației privind Cererile de plăți față de Guvern (23, 2 februarie 2017).
 • Ordin cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (38, 17 februarie 2017).
 • Ordin cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (11 ) din Codul fiscal (nr. 43, 23 februarie 2017).
 • Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 48, 15 martie 2017).
Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova
 • Ordin cu privire la aprobarea condiţiilor tehnice pentru vehiculele accesibile persoanelor cu dezabilităţi (nr.101, 9 martie 2017)
Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova
 • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate (nr. 1086, 30 decembrie 2016
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 • Hotărâre privind tarifele la energia electrică (nr. 108/2017, 17 martie 2017).
 • Hotărâre privind tarifele la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” (nr. 109/2017, 17 martie 2017).
 • Hotărâre privind tarifele la energia electrică (nr. 110/2017, 17 martie 2017).
 • Hotărâre pentru abrogarea Hotărîrii Consiliului de administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 111/2017, 17 martie 2017).
 • Hotărâre privind prețurile la energia electrică produsă și tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor finali de către S.A. „CET-Nord” (nr. 112/2017, 17 martie 2017).
 • Hotărâre privind ajustarea valorilor maximale ale marjei comerciale specifice aferente comercializării cu amănuntul a produselor petroliere principale (nr. 113/2017, 21 martie 2017)
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 • Hotărîre cu privire la prescrierea Companiei de Asigurări „GARANȚIE” S.A. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 11/3, 17 martie 2017).
 • Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 11/4, 17 martie 2017).
 • Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 11/5, 17 martie 2017).
 • Hotărîre cu privire la eliberarea duplicatului licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „HÎRTOPUL MIC” (nr. 11/6, 17 martie 2017)
Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
 • Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1289 din 6 decembrie 2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații (nr. 207, 24 februarie 2017).
 • Ordin privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 611 din 24 iulie 2015 (nr. 364, 10 martie 2017).
 • Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (nr. 377, 15 martie 2017).
 • Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 (nr. 378, 15 martie 2017).
 • Ordin privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale (nr. 379, 15 martie 2017)
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 85-91 (6008-6014) din 24 martie 2017 îl găsiți aici ro,ru.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Monitorul Oficial al RM

4169 vizualizări

Data publicării:

23 Martie /2017 13:34

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Monitorul Oficial | parlament | decrete | hotarire | presedinte | Ministerul Finanţelor | IFPS | ANRE | CNPF | Moldova

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon