21
07 2015
2128

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.98 din 28 noiembrie 2005

Potrivit Ordinului nr. 96 din 29.06.2015, au fost modificate Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28.11.2005. Astfel, În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor" se introduce un cont contabil nou 8884 „Diferenţă între cursul de schimb al surselor valutare aferentă mijloacelor cu destinaţie specială din componenta de bază inclusă în executarea de casă în baza rapoartelor". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

via | www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.