20
07 2015
3290

Ordinul Ministerului Finanțelor privind completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25 mai 2015

Conform Ordinului nr. 97 din 30.06.2015, a fost completat punctul 5 din anexa nr. 2 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25.05.2015 cu privire la aprobarea Formularului-tip "Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc" și a modului de completare a acestuia. Astfel, la rubrica "Codul fiscal" din formular, se va indica, după caz, codul de identificare indicat în licența, ce permite practicarea activității de notar sau de executor judecătoresc sau codul fiscal atribuit și confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal de către organul fiscal, ori codul fiscal al titularului de licenţă, ce permite practicarea activității profesioniste, identic numărului de identificare de Stat (IDNP). Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

via | www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.