Regulile campaniei de abonare la revista „Monitorul Fiscal FISC.md” pentru anul 2016.
1. Organizatorul campaniei de abonare.
Organizatorul campaniei de abonare este Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 6, etajul 3, MD-2005.

2. Locul desfășurării campaniei de abonare.
Campania de abonare este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova, fiind destinată abonaţilor actuali şi potenţiali ai Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”.

3. Perioada de desfășurare a campaniei de abonare.
Campania de abonare se va desfăşura în perioada 15.09.2015 — 31.12.2016.

4. Conținutul abonamentelor.
Abonarea la revista „Monitorul Fiscal FISC.md” pentru anul 2016 poate fi realizată contractând unul din următoarele pachete:

pachetul „ELECTRONIC”– 499 lei, include accesul la versiunea electronică (pentru perioada de 12 luni din momentul achitării ) a revistei „Monitorul Fiscal FISC.md” (inclusiv Codul Fiscal al Republicii Moldova pentru anul 2016 în format electronic). Abonamentul oferă accesul la:

 • Informații utile pentru business în Moldova;
 • Contabilitate de la practicieni;
 • Poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat;
 • Răspunsuri oficiale ale SFS;
 • Arhiva electronică «Monitorul Fiscal FISC.md» (2011-2015).
pachetul „PREMIUM+”– 999 lei, include 6 ediţii pe format hîrtie a revistei „Monitorul Fiscal FISC.md” (inclusiv Codul Fiscal al Republicii Moldova pentru anul 2016), accesul la versiunea electronică a revistei.

5. Participanţii la campania de abonare.
Participanţii la campania de abonare sunt toate persoanele fizice sau juridice, doritori de a se abona la revista „Monitorul Fiscal FISC.md” pentru anul 2016.

6. Modalitatea de desfăşurare a campaniei de abonare.
• Participanţii la campania de abonare vor completa formularul de abonare la revista „Monitorul Fiscal FISC.md”, achitînd în termen de 15 zile lucrătoare costul abonamentului anual.
• Persoanele care se vor abona la revistă în perioada derulării campaniei promoţionale, vor fi introduşi în baza de date a participanţilor la campanie de abonare, cărora le vor fi create conturi personalizate în cadrul portalului www.monitorul.fisc.md. Informaţia privind datele de acces pe portal va fi expediată pe adresa electronică indicata la înregistrare.

7. Recepţionarea bunurilor.
• Revistele vor fi livrate beneficiarilor la adresa indicată în formularul de abonare, în decurs de 5-20 zile lucrătoare din momentul editării acesteia.
• Accesul la versiunea electronică va fi oferit în baza adresei electronice indicate la completarea formularului de abonare, în de curs de 24 de ore din momentul parvenirii achitării.

8. Acţiuni promoţionale.
Pe parcursul perioadei de abonare 2016 vor fi desfășurate mai multe acțiuni promoționale cu ocazia împlinirii a 5 ani de activitate a publicației. Astfel, acțiunile promoționale vor fi împărțite în 2 perioade:

1) 15 septembrie – 31 decembrie 2015 — campania promoţională „Monitorul Fiscal FISC.md: 5 ani alături de contribuabili onești”. În perioada promoției toți clienții care au procurat abonament ”PREMIUM+” în sumă de 999 lei, vor beneficia de oferte avantajoase de la partenerii revistei compania — Bitdefender și Î.S. ”Fiscservinform”. Compania Bitdefender oferă 3 luni de acces gratuit la Antivirus Bitedefender, + 30% reducere pentru pachetul de Antivirus Bitdefender pentru anul 2016, iar Î.S. ”Fiscservinform” oferă abonaților (pentru anul 2016 la pachetul ”PREMIUM+”) reducere de 20% la cursurile de instruire pentru Serviciile fiscale electronice.* La campanie pot participa toţi doritorii, procurând abonament la revistă prin intermediul:
 • portalului www.monitorul.fisc.md,
 • în cadrul CCR (Centre de Conectare Regionale din cadrul Î.S. „Fiscservinform”)**,
 • în cadrul seminarelor desfăşurate de IFS teritoriale,
 • în cadrul altor evenimente organizate şi desfăşurate,
 • în cadrul agențiilor de presă și curierat cu care publicația are încheiat accord de colaborare***
2) 1 ianuarie – 31 martie 2016.

9. Protejarea datelor cu caracter personal.
Datele personale colectate în cadrul acestei campanii de abonare nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare sau pentru a atinge obiectivele acestei campanii.

10. Condiții generale.
Organizatorul campaniei de abonare îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa condiţiile de abonare, alcătuind acte adiţionale, cu condiţia intrării în vigoare a modificărilor şi/sau completărilor după publicarea lor pe site-ul oficial al Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”: www.monitorul.fisc.md.

11. Disponibilitatea.
Regulile campaniei de abonare sunt prezentate publicului în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, prin intermediul publicării acestuia pe site-ul oficial al Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”: www.monitorul.fisc.md.

Pentru informaţii suplimentare privind abonarea la revista „Monitorul Fiscal FISC.md” contactaţi-ne la numărul de telefon (022) 822-031 sau vizitaţi pagina web www.monitorul.fisc.md.

* Cursul de instruire include următoarele Servicii fiscale elctronice:

 • Serviciul „Declaraţie electronica”;
 • Serviciul „e-Factura”;
 • Serviciul „Registrul general electronic al facturilor fiscale”;
 • Serviciul „Contul curent al contribuabilului”;
 • Serviciul „Comanda online a formularelor tipizate”;
 • Serviciul de raportare către CNAS „e-Reporting”.
** Centrele de Conectare Regională (CCR):

 • CCR pe mun. Chişinău — mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, et. 2, oficiul 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare);
 • CCR pe mun. Bălţi — mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 128 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi);
 • CCR pe mun. Comrat — mun. Comrat, str. Komsomolului, nr. 20 (în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat).
*** Lista agențiilor de presă și curierat cu care sunt încheiate acorduri de colaborare pentru campania de abonare 2016:

 • SRL ”Moldpresa Grup”;
 • Î.S. „Poşta Moldovei”;
 • S.R.L. „Pressinform-Curier”;
 • S.R.L. „Max Express”;
 • S.R.L. „Ediţii Periodice”.