23
05 2013
1834

La data de 01.03.2012, pentru Republica Moldova au intrat în vigoare Convenţia Organizaţiei pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE) privind asis-tenţa administrativă reciprocă în materie fiscală, adoptată la Stras-bourg la 25.01.1988, și Protocolul de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală, adoptat la Paris la 27.05.2010, ambele fiind semnate de Republica Moldova la Paris la 27.01.2011

Aplicarea Convenţiei şi Protocolului de modificare a Convenţiei permit de a dezvolta cooperarea administrativă pe principii internaţionale privind tot spectrul de instrumente fiscale obligatorii, cu excepţia taxelor vamale: impozitul pe venit, T.V.A., accizele, contribuţiile de asigurări sociale de stat, taxele rutiere, etc.

Varietatea tipurilor de cooperare include: schimbul de informaţii, examinări în regim simultan a instrumentelor fiscale, participarea la examinări fiscale în alte ţări, recuperarea impozitelor datorate altor state, etc., cu scopul de a coordona acţiunile Statelor Contractante îndreptate asupra evitării dublei impuneri şi protejării împotriva discriminării fiscale sub orice formă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.