22
01 2013
1985

Primul Forum anual în domeniul impozitării al Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), 21 – 23 noiembrie 2012, Antalya, Turcia

La Forum au participat reprezentanţi din 11 ţări membre ale OCEMN (Republica Albania, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Ucraina), 13 state cu statut de observator (Republica Arabă Egipt, Republica Austria, Republica Belarus, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Italia, Republica Polonia, Republica Slovacia, Republica Tunisia, SUA, UE) şi 1 organizaţie internaţională – OCDE.

Scopul evenimentului a fost de a discuta probleme cheie cu privire la impozitare cu care se confruntă ţările din întreaga regiune, de a oferi o platformă la nivel înalt pentru delegaţiile din ţările participante la eveniment să-şi împărtăşească experienţele de la egal la egal, precum şi de a consolida cooperarea între ţările membre ale OCEMN.

Formatul forumului: 8 sesiuni plenare, pe parcursul cărora au fost examinate și discutate următoarele subiecte: dimensiunea şi dezvoltarea economiilor subterane din Turcia şi din ţările europene (unele considerațiuni teoretice, estimarea și dimensiunea economiei subterane în țările OCEMN și OCDE, concluzii de ordin politic); tendinţe şi provocări pentru politica fiscală în regiunea OCEMN (tendințele reformei fiscale în regiunea OCEMN în particular în Republica Cehă, provocările cu care se confruntă țările din regiunea OCEMN și principalele domenii reformate în 2012, impozitarea și creșterea economică); tratamentul fiscal al instrumentelor financiare în regiunea OCEMN (experiența Turciei în impozitarea instrumentelor financiare, impozitarea băncilor și finanțelor în țările OCEMN în particular în Republica Moldova); aplicarea T.V.A. la comerţul internaţional - provocările globalizării (ghidul OCDE privind T.V.A., aplicarea T.V.A. în UE: experiența UE în administrarea fiscală, tendințele impozitelor indirecte și implicațiile acestora asupra balanței comerciale); impozitarea tutunului şi băuturilor alcoolice (rolul impozitării asupra controlului pieții de tutun, Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului și experiența Turciei, sisteme fiscale ale tutunului în regiunea OCEMN); provocări ale preţurilor de transfer (experiența Turciei în domeniu, prețurile de transfer în administrarea fiscală a Albaniei, interpretarea și aplicarea regulilor prețurilor de transfer în UE); abordarea eficientă a economiei informale (rolul tehnologiei în combaterea economiei informale, măsurile de reducere a economiei informale, sectoarele/industriile în care nivelul economiei informale este înalt și principalele cauze ale acestei situații, economia informală în Europa: utilizarea sistemelor de plăți electronice pentru combaterea economiei informale); impactul Organizaţiilor Economice Internaţionale în practicile fiscale internaţionale (schimbul de informație privind materia fiscală: experiența OCDE în evitarea dublei impuneri, experiența Națiunilor Unite în practicile fiscale internaționale, potențialul OCEMN în dezvoltarea celor mai bune practici în impozitarea internațională).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.