Știri

Plasarea în regim vamal de import a unor mijloace de transport declarate prin acțiune. Instrucțiunea, publicată

Verificarea termenului aflării pe teritoriul Republicii Moldova a mijlocului de transport declarat prin acțiune se realizează prin intermediului Portalului Serviciului Vamal, categoria Rapoarte ”Ghișeu unic”, raport statistic – ”Termen de ședere (180)” și raport statistic – ”Informații despre traversarea frontierei Republicii Moldova”.

 

În Monitorul Oficial de astăzi, 7 iulie, Serviciul Vamal a publicat Ordinul nr. 242-O din 30 iunie 2023 cu privire la plasarea în regim vamal de import a unor mijloace de transport declarate prin acțiune, prin care a fost aprobată  Instrucțiunea cu privire la plasarea în regim vamal de import a unor mijloace de transport declarate prin acțiune.

 

Vămuirea, în baza Legii nr.172/2023, a mijloacelor de transport clasificate la poziția tarifară 8703 (Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tip „break” şi maşinile de curse, se realizează în perioada 1 iulie 2023 - 31 ianuarie 2024 inclusiv, cu achitarea cotelor accizelor în conformitate cu cuantumul stabilit în lege, cu eliberarea formularului tipizat TV-14 cu indicarea codului scutirii – 233 și formularului tipizat TV-25.

 

Amintim, conform Legii nr. 172/2023, mijloacele de transport clasificate la poziția tarifară 8703, cu termenul de exploatare de 7 ani sau mai mare, care au fost declarate prin acțiune în perioada 1 iulie 2017–31 decembrie 2022 inclusiv și care s-au aflat, în această perioadă, pe teritoriul RM cel puțin 90 de zile cumulativ pot fi plasate în regim vamal de import până la data de 31 ianuarie 2024 inclusiv, după prezentarea dovezii achitării vinietei pentru toată perioada aflării mijloacelor respective pe teritoriul RM, cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2023, aferent mijloacelor de transport cu termenul de exploatare de 7 ani.

 

Totodată, vămuirea, în baza Legii nr.172/2023, a mijloacelor de transport clasificate la poziția tarifară 8703, care până la data de 31 decembrie 2022 au fost distruse sau vândute la piese, se realizează în perioada 1 iulie 2023–31 ianuarie 2024 inclusiv, contra unei plăți unice în cuantum de 15000 de lei pentru fiecare mijloc de transport, cu eliberarea formularului tipizat TV-14 cu indicarea codului scutirii – 240 și fără eliberarea formularului tipizat TV-25.

 

Pentru vămuirea mijloacelor de transport menționate este necesară prezentarea acestora la una din subdiviziunile biroului vamal (posturi vamale/secții) stabilite de șefii birourilor vamale, fiind însoțite de următoarele acte:

  • formularul tipizat DV-6 al declaraţiei vamale;
  • copia buletinului de identitate;
  • pașaportul tehnic al mijlocului de transport;
  • documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra mijlocului de transport;
  • dovada achitării taxei pentru folosirea drumurilor RM de către autovehiculele neînmatriculate în RM (vinieta) pentru toată perioada aflării mijlocului de transport pe teritoriul RM (notă/ bon de plată, extrasul din sistemele informaționale).

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

461 vizualizări

Data publicării:

07 Iulie /2023 08:50

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

mijloc de transport | regim vamal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon