Contabilitate practică

icon Procurarea unui lot de pământ. Formule contabile

Cum se înregistrează în contabilitate un teren neagricol procurat de către un agent economic de la persoana fizică şi ce impozite urmează a fi reţinute, în cazul contractelor de leasing? Conform prevederilor Standardului Naţional de Contabilitate “Imobilizări necorporale şi corporale”, terenurile reprezintă imobilizări corporale sub formă de teritorii funciare (de pământ) deţinute de entitate cu drept de proprietate sau primite în arendă financiară (leasing financiar) pentru a fi folosite în activitatea entităţii. Conform prevederilor p.54 din standardul indicat...

author icon

Maria Gancearuc

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul

Deja sunt abonat
image

Abonament Premium

2 299 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

1 499 MDL

Comandă acum

2520 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2018 14:39

Domeniu:

Taxele locale | Noutăți | Persoana fizică | Persoană juridică

Etichete:

lot de panint | procurare | formule contabile

2 comentarii

SRL CONCLAV FPC

06 Decembrie /2018 20:51

Статья 90. Удержание из других выплат, осуществленных в пользу резидента
(1) Каждое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, за исключением обладателей предпринимательских патентов и лиц, осуществляющих независимую деятельность согласно главе 102, каждое представительство согласно пункту 20) статьи 5, постоянное представительство, учреждение, организация, включая любой орган публичной власти и публичное учреждение, предварительно удерживают как часть налога сумму в размере 7 процентов из выплат, осуществленных в пользу физического лица, за исключением обладателей предпринимательских патентов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, лиц, указанных в главах 101 и 102, по доходам, полученным этим физическим лицом согласно статье 18. Не удерживается предварительно сумма в размере 7 процентов из выплат, осуществленных в пользу физического лица, по доходам, полученным им согласно статьям 20, 88, 89, 901 и 91 от отчуждения автотранспортных средств, отчуждения ценных бумаг, а также из суммы аренды земель сельскохозяйственного назначения и/или отчуждения капитальных активов физических лиц–граждан Республики Молдова согласно договорам лизинга, возвратного лизинга, залога, ипотеки и/или в случаях принудительного отчуждения капитальных активов, а в случае ликвидации хозяйствующего субъекта – из ликвидационных платежей в неденежной форме.

Почему вы делаете вывод, что налог в размере7% не удерживается при отчуждении земельного участка?
В статье 90(1) сказано, что не удерживается по договорам лизинга, возвратного лизинга, залога, ипотеки и/или в случаях принудительного отчуждения капитальных активов, а в случае ликвидации хозяйствующего субъекта – из ликвидационных платежей в неденежной форме.

Marina Damaschin

07 Decembrie /2018 15:39

icon

SRL CONCLAV FPC

Вы были бы правы, если бы описываемый нами случай не касался лизингового контракта. Если бы земельный участок был приобретен без него, следовало бы удержать 7% от выплаченной суммы.

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon