Știri

Prețurile de transfer: analiza indicatorilor economico-financiari de profitabilitate, în ediția din decembrie a „monitorului fiscal FISC.md”

 

În ultima perioadă tot mai frecvent se discută despre prețurile de transfer, dat fiind faptul că, în conformitate cu Codul fiscal, noile prevederi urmează a fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2024. În acest sens, în ediția din decembrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, Valentina Panuș și Valentina Paladi analizează indicatorii economico-financiari de profitabilitate în verificarea prețurilor de transfer, într-un articol publicat în rubrica Contabilitate practică.

 

 

Precizăm că autoarele analizează și își exprimă opinia referitor la nomenclatorul marjelor/indicatorilor economico-financiari de profitabilitate, conform anexei nr. 7 la proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea regulilor de implementare a prețurilor de transfer, fără a fi analizate metodele de verificare a prețurilor de transfer prevăzute în art. 22620 din Codul fiscal, cu excepția cazurilor când indicatorii sunt strâns corelați cu metoda.

 

 

Tot în rubrica Contabilitate practică puteți consulta următoarele aricole:

 

 • Prezentarea de către unele tipuri de entități a informației privind impozitul pe venit: cerințe legislative noi, elaborat de Natalia Tonu și Ecaterina Voloșciuc;
 • Particularitățile recunoașterii, întreținerii și evaluării obiectelor de mijloace fixe, autor Lidia Foalea;
 • Бухгалтерский и налоговый учет расходов на рекламу: некоторые аспекты, elaborat de Natalia Zlatina;
 • Utilizarea profitului net pentru activități aferente consolidării culturii corporative şi a spiritului de echipă. Particularități contabile și fiscale – Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova.

 

IFRS 17 Contracte de asigurare, la fel este un subiect destul de discutat, dat fiind faptul că introducerea IFRS 17 a schimbat în mod semnificativ modul în care companiile de asigurări recunosc, evaluează și prezintă contractele de asigurare în situațiile lor financiare. Un articol despre Marja de serviciu contractuală (CSM) în cadrul IFRS 17, elaborat de Vladimir Dolghi, poate fi consultat în ediția din decembrie.

 

În Practica fiscală, vă propunem să consultați articolul „Calcularea amortizării accelerate”, elaborat de Galina Șpac.

 

În Sectorul bugetar, în ediția actuală, Nadeja Zaporojan, consultantă în cadrul Secției metodologie, Direcția Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor, în articolele publicate, se expune asupra revizuirii cadrului normativ aferent parteneriatelor publice-private și, respectiv, asupra aspectelor problematice privind reorganizarea autorităților/instituțiilor bugetare. Tot în această rubrică, Tatiana Railean - consultantă principală, Secția metodologie, Ministerul Finanțelor, ne dezvăluie mai multe detalii referitor la particularitățile contabilității bugetare, precum și la ultimele modificări la Clasificația bugetară, aprobată prin OMF nr. 208/2015.

 

În articolul publicat în rubrica dedicată sectorului construcțiilor, Iuliana Țugulschi și Olga Donciu, se referă la aspectele problematice în cazul calculului defalcărilor pentru finanțarea sistemului de documente normative în construcții.

 

Pentru contribuabilii interesați de domeniul agricol, propunem articolul „Sectorul avicol: evaluarea inițială și curentă a fluxurilor de păsări”, elaborat de autorii Vasile Bucur și Tatiana Țapu și publicat în rubrica Sectorul agrar.

 

Tradițional, în rubrica Legislația muncii, venim cu alte trei articole, în care sunt descrise aspecte importante din domeniul relațiilor de muncă. De data aceasta, autoarea Olga Donciu ne propune:

 

 • Правовой статус иностранных граждан в трудовых отношениях
 • Garanțiile juridice acordate persoanelor cu statut oficial de şomer
 • Правовые последствия нарушения срока выплаты отпускного пособия

 

În rubrica Expert puteți consulta:

 

 • Monetizarea aplicațiilor prin Google Play și App Store, autor Andrei Jizdan;
 • Asigurările sociale de stat: modificări legislative, în vigoare din 1 ianuarie 2024, elaborat de Clara Sorocean;
 • Деятельность экономического субъекта. Особенности бухгалтерского и налогового учета, scris de Ludmila Lapițcaia;
 • Royalty: determinarea venitului și particularitățile impozitării, autor Jana Griciuc;
 • Noul Cod vamal: aspecte privind valoarea în vamă – Maria Bîrcă.

 

 

Consultații juridice – rubrică în care sunt incluse evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic și  informații despre practica judiciară, este publicat articolul elaborat de Igor Cebotarenco la subiectul constituirea fidejusiunii în scopul amânării sau eșalonării termenului de stingere a obligației fiscale, precum și două articole ale Valeriei Sorocean despre beneficiarul efectiv al persoanei juridice, întreprinzătorului individual, al organizației necomerciale și respectiv, despre restanțele față de buget, care pot fi un impediment major pentru încheierea unui contract.

 

Încheiem această ediție cu următoarele articole elaborate de Ludmila Mițova și publicate în rubrica Întrebări și răspunsuri:

 

 • Уведомление о торговой деятельности и регистрация в качестве подразделения торговой единицы, осуществляющей деятельность в сфере электронной торговли без наличия торговой;
 • Calcularea și achitarea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii în cazul comerțului cu ridicata;
 • Modul de aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare în cazul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară.

 

Dragii noștri abonați, vă mulțumim pentru faptul că pe parcursul anului 2023 ați fost alături de noi și ne-ați ales drept sursă de informare în domeniul dvs de activitate. Împărtășim împreună aceleași valori – corectitudine, conformare, veridicitate și operativitate, în aplicarea legislației fiscale.

 

Vă dorim ca anul 2024 să vă aducă doar oportunități de dezvoltare, bunăstare, înțelegere și suport din partea factorilor de decizie și realizări remarcabile în activitate, iar cei apropiați să vă fie în siguranță!

Ne reauzim cu bine în anul viitor!

Oferta de abonare pentru anul 2024 poate fi consultată aici.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

745 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

preturi de transfer | aspecte contabile | Codul fiscal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon