Off-line
avatar
Ratio
+1.12
Confiență
2.80

Lika45

Publicații

27
02 2020
40

«Moldtelecom» приватизации не подлежит

Агентство публичной собственности подготовило проект поправок к постановлению правительства об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении, предложив отказаться от приватизации некоторые объектов госсобственности, включив при этом в список госактивов для приватизации несколько новых предприятий.

Так, из списка объектов госсобственности, подлежащих приватизации, предлагается исключить шесть объектов. В их числе два расположенных в Бельцах предприятия энергетического комплекса – АО «Rețelele Electrice de Distribuție Nord» и АО «Furnizarea Energiei Electrice Nord», которые на 100% принадлежат государству.
Detalii
27
02 2020
25

Piața de capital în luna ianuarie 2020

În luna ianuarie 2020 pe piața de capital reglementată au fost efectuate 38 tranzacții în volum de 12,79 mil. lei raportate la 0,03 mil. valori mobiliare, potrivit Buletinului lunar publicat de Comisia Națională a Pieței Financiare.

În structura tranzacțiilor, ponderea maximă revine celor de vânzare-cumpărare în volum de 12,45 mil. lei, ceea ce reprezintă 97,34 % din totalul operațiunilor înregistrate. Totodată, costul tranzacțiilor efectuate prin intermediul licitațiilor cu strigare constituie 0,34 mil. lei sau 2,66 % din volumul valorilor mobiliare tranzacționate pe piața reglementată.
Detalii
27
02 2020
42

Raportarea ajutorului de stat, obligatorie până la 31 martie

Furnizorii de ajutor de stat urmează să raporteze Consiliului Concurenței toate ajutoarele de stat acordate pe perioada anului 2019 până în data de 31 martie curent, anunță instituția.

Potrivit Legii cu privire la ajutorul de stat, entitate raportoare este orice autoritate a administraţiei publice centrale ori a unei unităţi administrativ-teritoriale sau orice persoană juridică care administrează, direct sau indirect, resursele statului sau ale UAT.
Detalii
27
02 2020
31

SIA „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”

Guvernul a aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (SIA RBII). La momentul actual evidența bunurilor infracționale indisponibilizate se efectuează prin intermediul documentelor electronice, ceea ce presupune numeroase riscuri privind securitatea informației, integritatea datelor, istoricul de modificări, posibilitatea de a comunica cu alte sisteme informaționale guvernamentale etc.

Evidența bunurilor presupune și documentarea procedurilor de evaluare și a licitațiilor realizate de specialiști în domeniu la solicitarea colaboratorilor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI). Experții consideră că documentarea acestor proceduri va oferi transparență modului de administrare și valorificare a bunurilor.
Detalii
27
02 2020
84

„Cabinetul personal al contribuabilului”

Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” urmează a fi lansat în exploatare experimentală la 2 martie curent, iar începând cu 30 decembrie 2020, va fi pus în exploatare industrială. Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetului personal al contribuabilului”.

Regulamentul stabilește modul de gestionare, accesare și utilizare a serviciilor fiscale electronice, precum și modul de întocmire, semnare, transmitere și recepționare a documentelor fiscale electronice de către contribuabili, utilizând metode automatizate de prezentare a acestora în formă electronică prin intermediul serviciilor fiscale electronice.
Detalii
27
02 2020
52

О порядке представления деклараций работодателями, имеющих всего двух работников

ООО «К» учреждено в начале июня 2019 г. Учредители не собираются работать по индивидуальному трудовому договору (ИТД), но заключили ИТД с двумя физическими лицами – директором и главным бухгалтером. Таким образом, до сих пор на предприятии всего два работника и пока не предвидятся новые работники. Заработная плата пока минимальная. Поскольку предприятия, у которых численность работников на протяжении года не превышает трех единиц, могут представлять отчеты один раз в год, до сих пор мы не представляли отчеты по социальному и медицинскому страхованию. Правильно ли мы поступили?

Detalii
26
02 2020
74

ZEL Bălți, la 10 ani de activitate

Pe parcursul a 10 ani de activitate, în cadrul Zonei Economice Bălți au fost create 11,5 mii locuri de muncă cu un salariu mediu de peste 10 mii lei, fiind înregistrați 67 de rezidenți – companii străine care au efectuat investiții de $203 mil. și care exportă anual produse industriale în sumă de circa 410 mil. euro.

În cadrul ședinței Clubului Presei Economice, Marin Ciobanu, administratorul ZEL Bălți, a prezentat realizările și provocările zonei economice, menționând că povestea de succes a ZEL Bălți a pornit de la colaborarea cu Grupul Draexlmaier, care a devenit rezident în cadrul zonei în anul 2010, creând circa 5200 locuri de muncă.
Detalii
26
02 2020
292

Persoanele juridice vor depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 25 martie

Serviciul Fiscal de Stat informează: contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă sunt obligați să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data 25 martie. Această obligație este stipulată de art. 83 alin. (2) din Codul fiscal al Republicii Moldova.

În cazul contribuabililor vizați, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova (cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul).
Detalii
26
02 2020
500

Предприятие утеряло трудовую книжку сотрудника. Как подтвердить стаж для назначения пенсии

Заявитель достиг пенсионного возраста и обратился в территориальную кассу социального страхования для оформления пенсии. У пенсионера не было документов, подтверждавших работу в совхозе и созданной на его базе агрофирме. Неподтвержденный период охватывал 14 лет.

Служащие ТКСС пояснили: заявитель обязан подтвердить факт работы в совхозе и на агропредприятии, в противном случае он может рассчитывать лишь на минимальную пенсию.

Пенсионер решил установить факт работы в судебном порядке: составил заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, и подал его в районный суд.
Detalii
26
02 2020
391

ISM: cele mai frecvente încălcări vizează stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia

Pe parcursul lunii ianuarie curent, Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 153 controale la entități cu un număr total de 12837 salariaţi, potrivit raportului publicat de ISM.

Astfel, în urma verificărilor au fost stabilite 808 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia.
Detalii