Off-line
avatar
Ratio
0.00
Confiență
0.00

afexservice_caafexservice

Publicații

Discuții | ОбсужденияMijloacele fixe destinate includerii în capitalul social/1 : aspecte contabile, fiscale şi juridice (1)
Mesaj #858
31 iulie 2018, 11:32 | Mijloacele fixe destinate includerii în capitalul social/1 : aspecte contabile, fiscale şi juridice
În Republica Moldova, prin prisma prevederilor art.103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal (CF), se acordă facilităţi fiscale mijloacelor fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul social. Această facilitate reprezintă premise favorabile atragerii investiţiilor străine şi stimulării fondatorilor de a investi mijloacele proprii în dezvolarea entităţilor. Obiectivul prezentului articol îl prezintă examinarea particularităților specifice aferente includerii mijloacelor fixe în capitalul social cu referire la contabilitatea și fiscalitatea acestora.

Sursa: Mijloacele fixe destinate includerii în capitalul social/1: aspecte contabile, fiscale şi juridice