Off-line
avatar
Ratio
+1.30
Confiență
3.27

marina1991

Publicații

30
05 2020
363

Hotărîrea nr. 13 din 29 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis reluarea, începînd cu 08 iunie 2020, a activității centrelor comerciale pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a unităților comerciale specializate din cadrul acestora, cu excepția cinematografelor, unităților de alimentație publică, centrelor de agrement (activităţi sportive, recreative şi distractive), amplasate în incinta acestora. Activitatea centrelor comerciale se va realiza în conformitate cu prevederile din Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul centrelor comerciale.

Hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică
30
05 2020
60

1.1.19 Ce reprezintă datoria compromisă?

Potrivit art. 5 pct.32) din Codul fiscal, datoria compromisă este o creanţă care este nerambursabilă în cazurile în care:

a) agentul economic lichidat nu are succesor de drepturi;
b) persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarată insolvabilă, nu are bunuri;
Detalii
30
05 2020
48

1.1.23. Ce reprezintă campania promoțională?

Potrivit art. 5 pct.38) din Codul fiscal, campanie promoţională este o modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri, precum şi organizarea de către autorităţi şi instituţii publice a acestor activităţi în alt scop decât cel de promovare a vânzărilor.
30
05 2020
39

1.1.27. Ce reprezintă valoarea intrinsecă?

Potrivit art. 5 pct. 261 din Codul fiscal, valoare intrinsecă este valoarea efectivă a mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, ce nu include costurile de transport, de asigurare şi nici costul încărcării, descărcării şi transbordării mărfii.
29
05 2020
170

Ordin privind modificarea Clasificației bugetare

Astăzi, 29 mai 2020, în Monitorul Oficial Nr. 126-130, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 65 din 19 mai 2020.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării și perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,

ORDON


Detalii
29
05 2020
734

Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial de astăzi, 29 mai 2020, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 63 din 12.05.2020 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015.


În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), Convenției colective nr.17 din 28 februarie 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70-74, art. 241, 06-03-2020,
Detalii
29
05 2020
250

Examinarea cazurilor de încălcare a legislației și a contestațiilor la distanță, inclusiv prin aplicația Skype

În MO al RM de astăzi, 29 mai 2020, a fost publicat Ordinul SFS nr.250 din 26 mai 2020, prin care este modificat Ordinul SFS nr.166 din 19 iunie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a ședinței de examinare.

Conform noilor prevederi, cazurile de încălcare a legislației și contestațiile (în continuare – Cazuri) pot fi examinate și prin Skype, fără ca contribuabilul să se prezinte la subdiviziunea SFS.
Detalii