Off-line
avatar
Ratio
+1.42
Confiență
3.57

marina1991

Publicații

Discuții | ОбсужденияProgramul „Prima casă”, lansat (3)
Mesaj #792
03 aprilie 2018, 11:32
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374548
Diverse | РазноеImport temporar (2)
Mesaj #766
16 februarie 2018, 11:57 | Import temporar - Taxa pentru poluare mediului
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311615
Ultima data a redactat utlizatorul marina1991 - 16 februarie 2018, 11:58
Altele | ДругиеEvidenta timpului de lucru si remunerarea muncii (2)
Mesaj #677
10 octombrie 2017, 12:25 | Răspunsul
Dna Natalia, bună ziua!
La întrebarea DVS vă oferim următorul comentariu din partea unui contabil:

Conform prevederilor art. 156 din Codul muncii
(1) Salariaţilor care, în afară de munca lor de bază, stipulată în contractul individual de muncă, îndeplinesc, la aceeaşi unitate, o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcţie) sau obligaţiile de muncă ale unui salariat temporar absent, fără a fi scutiţi de munca lor de bază (în limitele duratei normale a timpului de muncă stabilite de prezentul cod), li se plăteşte un spor pentru cumularea de profesii (funcţii) sau pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului temporar absent.
(2) Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii) se stabileşte de părţile contractului individual de muncă, dar nu poate fi mai mic decît 50 la sută din salariul tarifar (salariul funcţiei) al profesiei (funcţiei) cumulate.
Asa dar functia de baza si durata concediului anual de munca trebuie sa fie stipulata in contractul individualde munca -care va servi baza pentru acordarea concediului dat…