Întrebări și răspunsuri

1. (28.15.57) Care este modalitatea de completare a facturii fiscale eliberate pentru mărfurile, serviciile livrate în adresa misiunilor diplomatice?

În conformitate cu pct.6 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014, subiecții impunerii cu TVA care livrează mărfuri, servicii destinate uzului sau consumului personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare sau al reprezentanțelor organizațiilor internaționale, precum și al membrilor familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, sunt obligați să calculeze TVA în modul general stabilit, conform cotelor menționate în art.96 din Codul fiscal, pentru toate livrările (excepție fac cele scutite de TVA fără drept de deducere), cu eliberarea facturii fiscale conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal. În cazul comercializării cu amănuntul a mărfurilor și prestării serviciilor în locurile special amenajate, cu plata în numerar și/sau prin card bancar, conform prevederilor art.117 alin.(3) din Codul fiscal, factura fiscală urmează să fie eliberată de către furnizor la solicitarea beneficiarului.

(Actualizat prin Ordinul SFS nr. 452 din 01.09.2020)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1344 vizualizări

Data publicării:

27 Iulie /2018 14:56

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Factura fiscală | Locul livrării serviciilor

Etichete:

factura fiscală | beneficiari | comercializare | organizaţii internaţionale | marfuri | servicii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon