21
05 2018
1685

1. (29.1.6.47) Cum urmează să se reflecte în Dările de seamă lunare și anuale, impozitul re ținut din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, din veniturile aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural(art. 90/1 alin. (3/5) Codul fiscal)?

Conform art. 901 alin.(35) din Codul fiscal, la veniturile obținute de persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural, de către persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, se aplica reținerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată în mărime de 5%. Potrivit capitolului II din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 04.10.2017, veniturile respective și impozitul pe venit reținut, se reflectă în tabela nr.1 la Darea de seamă menționată (codul 47 cu codul sursei de venit „LIV”), care se prezintă de către plătitorul veniturilor lunar pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile. Concomitent, conform art.92 alin.(3) din Codul fiscal, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, veniturile respective și impozitul reținut urmează să fie declarate suplimentar, indicînd numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, anual în Nota Informativă (forma IALS 14) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.140 din 20.11.2017. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial nr. 383-388 din 03.11.2017)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.