Întrebări și răspunsuri

1. (29.3.13) În arhiv, potrivit Ordinului IFPS nr. 358 din 9 martie 2017

Arhiva În cazul în care, avocatul ce activează prin intermediul cabinetului de avocat a reflectat suma impozitului pe venit în alt rînd decît cel ce este indicat în explicațiile elaborate de IFPS, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra avocaților respectivi? În conformitate cu art. 83 alin. (4) din Codul fiscal, Declarația se completează în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, potrivit formei aprobate de acesta. Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) este expus în Hotărîrea Guvernului privind Declarația cu privire la impozitul pe venit nr. 596 din 13.08.2012. Prin urmare, la depistarea cazului de reflectare a sumei impozitului pe venit reținut în prealabil în anul 2013 din plățile efectuate în folosul cabinetului avocatului (potrivit art. 90 din Codul fiscal în redacția anului 2013) în alt rînd al Declarației decît rîndul 1602, urmează a fi aplicată sancțiunea prevăzută la art. 260 alin. (3) din Codul fiscal, ţinînd cont de prevederile art. 234 alin. (11) din Codul fiscal.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1154 vizualizări

Data publicării:

10 Martie /2017 10:12

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon