Întrebări și răspunsuri

1. (29.5.21) Cum urmează de a se reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit scutirea de plată a impozitului pe venit de către organizațiile sindicale?

Potrivit articolului 533 din Codul fiscal, organizaţiile sindicale şi patronale se scutesc de impozit pe venit. Totodată, potrivit prevederilor art.83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit. Prin urmare, organizațiile sindicale urmează să prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017 (cu modificările și completările ulterioare). La completarea Declarației, entitatea urmează să determine impozitul pe venit sub formă de facilitate fiscală prin completarea anexei 6D cu indicarea codului facilității ”6j” conform Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1080 din 10 octombrie 2012 (cu modificările și completările ulterioare) și respectiv reflectarea acestuia în Declarație la rîndul 130 ca facilitate fiscală acordată din suma calculată a impozitului pe venit.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

979 vizualizări

Data publicării:

29 Noiembrie /2019 10:45

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon