25
03 2015
1021

1. (28.25.19) Urmează a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală a cărei valoare impozabilă depășește 100 mii lei, dar care este generată prin SIA E-factura?

Reieșind din prevederile art.1181 din Codul fiscal, factura fiscală electronică nu se înregistrează în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.