22
08 2014
1661

1. (29.1.3.51) Care sunt documentele justificative în baza cărora se permite deducerea cheltuielilor pentru serviciile financiare prestate de căsertre instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut?

Potrivit art. 19 alin. (1) al Legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.Totodată, conform art. 20 alin. (1) lit. b) al Legii contabilității, pentru serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut, formularele tipizate cu regim special nu se utilizează. În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii, potrivit art. 19 alin. (3) al Legii contabilității, entitatea elaborează şi utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu condiția că acestea vor conține elementele obligatorii stabilite în alin.(6) al articolului menționat. Astfel, deducerea cheltuielilor pentru serviciile financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut, în conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se efectuează în baza documentelor utilizate de către acestea pentru contabilizarea serviciilor menționate, formularele cărora corespund normelor legislative menționate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.