28
01 2014
1529

1. (29.3.10) Urmează să se reţină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul avocatului care activează sub forma de cabinet al avocatului, mediatorului care activează sub forma de birou individual al mediatorului, notarului public şi executorilor judecătoreşti începînd cu perioada de la 01 ianuarie 2014?

În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal (în redacţia de la 01 ianuarie 2014), orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. Prin urmare, din plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice menţionate în întrebare, potrivit art.90 din Codul fiscal (în redacţia începând cu 01 ianuarie 2014) nu urmează de a reţine în prealabil ca parte a impozitului o sumă în mărime de 7%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.