03
08 2015
1996

1. (6.4.3.5) Conform art. 291 alin. (1) lit. q) al Codului fiscal , nu constituie obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m2. Cum urmează a fi calculează taxa menționată dacă dispozitivul publicitar depăşeşte 0,5 m2?

În cazul utilizării de către contribuabil a dispozitivelor publicitare pentru amplasarea emblemei firmei, mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, contribuabilul nu va avea obligația calculării şi achitării taxei pentru dispozitivele publicitare respective. Menționăm că, aceasta se va realiza numai în condiţia în care dispozitivul publicitar este utilizat în exclusivitate pentru amplasarea emblemei firmei şi mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii. În cazul în care dispozitivul publicitar este utilizat pentru amplasarea atît a emblemei firmei şi mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, cît şi publicităţii exterioare şi/sau a oricărei alte informații aferente activității de întreprinzător, contribuabilul va avea obligaţia achitării taxei pentru dispozitivele publicitare proporţional suprafeţei publicitare utilizate pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător pe dispozitivul publicitar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.